ДДС РЕГИСТРАЦИЯ - Икономика - Материали - Счетоводство и ТРЗ
Sunday, 21.09.2014, 00:59
Добре дошъл Гост | RSS
Съдържание
Вход
Търсене
Икономика [16]
Право [14]
Статистика

Total online: 2
Guests: 2
Users: 0
Анкета
Коя услуга бихте възложили на външна фирма?
Total of answers: 54
Tags
заверки преобразуване на дружества консултантска дейност София уверения данък ТРЗ пенсии приходи счетоводна къща Милтън Ериксон възстановяване на данъци счетоводител избягване на двойно данъчно облаган одит данъци войници вписвания счетоводно обслужване София Скип Андерсон анализ промяна на обстоятелства zamestvane_v_dalg стоки консултации предложение Бизнес главен счетоводител счетоводители СИДДО годишни финансови отчети агенция по вписванията преводи заповед партньори счетоводни къщи всички езици офис оптимизиране на данъци легализации данъчни граждани договори счетоводство счетоводна къща София патриции личен състав кредит счетоводни услуги София обявяване на годишен финансов отчет
Main » Articles » Икономика

ДДС РЕГИСТРАЦИЯ

Един от фундаменталните въпроси за счетоводството е ДДС регистрацията.Процесът по регистрация на фирми по ДДС се урежда със Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за приложението му. В тези нормативни документи се посочва кои фирми подлежат на регистрация по ДДС и кои не, какви са процедурите по регистрация на фирми по ДДС и какви са задълженията на регистрираните по ДДС фирми.Регистрацията се извършва по реда на чл.94 от ЗДДС.Националната агенция за приходите създава и поддържа специален регистър по този закон, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.С вписването в регистъра лицата получават идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът „BG".

Регистрацията по този закон е задължителна и по избор.
Задължителна регистрация:
На регистрация по Закона за ДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.На регистрация по този закон подлежи и всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
Регистрация по избор:
Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 , има право да се регистрира по този закон.

Процедурата по регистрацията по ДДС е регламентирана в разпоредбите на чл. 101 ЗДДС.Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец. Заявлението за регистрацията трябва да съдържа основанието за регистрация. Към заявлението се прилагат документи, определени в чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДДС, а именно:
1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия – за регистрация по чл. 96, ал. 1 от закона;
2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки – за регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона;
3. декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система от лицата по чл. 176а, ал. 1 от закона, с изключение на случаите на регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона.
За регистрация по този закон се смята датата на връчването на акта за регистрация.

След като процесът по регистрация на фирми по ДДС е приключил, при осъществяване на продажбите на своите продукти и услуги регистрираната по ДДС фирма начислява ДДС независимо дали издава фактура на регистрирано или нерегистрирано по ЗДДС лице. Издадените фактури за продажбите се описват в дневник на
продажбите по ДДС.Всички получени фактури за покупките и направените разходи от регистрираните по ДДС фирми се описват в дневник на покупките по ДДС.
Съответните стойности от дневника на покупките по ДДС и дневника на продажбите по ДДС се описват в справка-декларация по ДДС, където се определя разултата за съответния данъчен период – ДДС за възстановяване или дължимия ДДС за внасяне в бюджета.

Category: Икономика | Added by: Muchakova (15.03.2012)
Views: 860 | Rating: 5.0/2
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Последно от форума
 • разследване за заобикаляне на въведени от Република Турция (0)
 • За условията на труд в страните от ЕС (0)
 • Данъчни облекчения (0)
 • семинар на тема „Трансграничен бизнес” (0)
 • Шест основни правила в мениджмънта (1)
 • Законно ли е да се сменя софуера на касовите апарати? (0)
 • казус (1)
 • Facebook на съд за следене на личните съобщения (0)
 • Как да попълним подоходната си декларация (3)
 • Списък на пощенските станции, в които се приемат данъчни дек (0)
 • Търсене
  Приятели на сайта
 • Create a free website
 • Online Desktop
 • Free Online Games
 • Video Tutorials
 • All HTML Tags
 • Browser Kits

 • Vesta Consult © 2014Create a website for free