Monday, 28.09.2020, 10:06
Добре дошъл Гост | RSS
Съдържание
Вход
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Анкета
Коя услуга бихте възложили на външна фирма?
Total of answers: 64
Tags
Бизнес счетоводни услуги София одит преводи счетоводители счетоводна къща София счетоводство ТРЗ данс оптимизиране на данъци София възражение данъчни данъчни консултации възстановяване на данъци данък данък дивидент данък печалба данъчни облекчения кредит войни войници граждани Гърция данък номади автор анализ бизнес партньор гаранции за качество главен счетоводител счетоводител счетоводна къща преобразуване на дружества агенция по вписванията вписвания договори СИДДО възстановяване на данък двойно данъчно облагане консултации zamestvane_v_dalg годишни финансови отчети ГФО заверки легализации бързи преводи видове пенсии всички езици данъци вписване
Main » Ad Board » Услуги за юридически лица

Счетоводно обслужване [1]
ТРЗ (Труд и работна заплата) или Пейрол [1]
Консултантска дейност [1]
Оптимизиране на данъци [1]
Процесуално представителство [0]
Представителство пред държавни органи и институции [1]
Представителство пред банки и финансови институции [1]
Административни услуги [1]
Одиторски заверки [1]
Регистрация на фирми [1]
Преводи и легализация на документи [1]

Ads in section: 10
Shown ads: 1-10

 • Изготвяме справки и отчети за дейността на фирмата по поръчка на ръководството и са предназначени за управленски нализ;
 •   Наблюдаваме и контролираме паричните потоци. Това е особено важно за дружества с повече от един обекти, клонове или икономически дейности.
 • Изготвяме на декларации и едно –три или шест месечни справки за представяне на информация пред банки, банкови клонове, БНБ или други финансови институции;
 • Събираме и предоставяме на документи в офиса на клиента – напълно безплатна услуга;
 •  Електронно банкиране. Може да бъде в два варианта.
 1. Изтегляме банковите извлечения и ги обработваме, като следим салдата по сметките и даваме информация на клиента или
 2. Обработваме извлечения, подаваме информация за салдата и нареждаме регулярни плащания (за заплати, осигуровки, плосък данък, ДДС и др.)
 • Подготвяме документи за лизинг и/или кредит, като изготвяме всички необходими счетоводни справки и документи за отпускане на кредита и консултираме клиента относно избор на банкова или финансова институция, вид на финансирането, договаряме оптимално добри условия на предлагания продукт като срокове, лихви и други преференции;
 • Изготвяме договори, даваме (писмени) становища по отношение на данъчните и счетоводните им последици;
 • Оказваме съдействие и подкрепа при лицензиране на Вашия бизнес - помощ, съдействие и изкарване на необходимите лицензи и разрешения, в това число категоризация на заведения, изготвяне на системи за самоконтрол, регистрации на търговки обект, смяна на статут на сграда и др.;
 •  Изготвяме вътрешно фирмени документи:
 •  Служебни бележки, Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и др. в сферата на ТРЗ или Пейрол услугите
 1. Изготвяме протоколи, командировъчни, пътни листа, стокови разписки и пр. в сферата на счетоводните и юридическите въпроси
 2. Изготвяме договори, споразумения, менителнични ефекти (запис на заповед, менителница, чек) в съответствие с най-новата съдебна практика
 • Изготвяме на платежни документи към доставчиците, за задължения към бюджета и др.;
 • Регистрираме касови апарати в НАП и др.
Административни услуги | Views: 511 | Date: 15.03.2012 | Comments (1)

Предлагаме преводи, легализации и заверки на документи.

Превеждаме и легализираме всякакви документи от и на всички езици.
В това число се включват дипломи, уверения, договори,  удостоверения, кореспонденция, софтуер, медицински свидетелства, експертизи, както и всякаква техническа литература и др.

Работим с преводачи - филолози и лингвисти в различни области на всякакви езици.

Предлагаме устни и писмени преводи, придружаване от преводач.

Имаме възможност за абонаментни преводи на документи- кореспонденция, икономическа литература, фактури, пътни листа, стокови разписки, пакинг листа, протоколи и друга фирмена документация. Можем да изготвим специална оферта за вас, след като обсъдим подробностите и обема на работата.

Можете да направите и еднократни поръчки:
 • Стандартна
 • Бърза или
 • Експесна
за превод на вашия документ. Ценообразуването зависи от избрания език, скоростта на превода, сложността на текста и изискванията за форматиране.
Цената се образува на базата на една машинописна страница - 1800 символа (в това число букви, интервали, препинателни знаци).

Съдействаме за заверки на документи в различни институции- Министерство на Външните работи (МВнР), Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Търговско-промишлени палати и Стопански камари и др. Съдействието става по силата на пълномощно.

Извършваме следните услуги, които се вписват в Търговския регистър

 • Регистрация на нова фирма
 • Преобразуване на дружество
 • Продажба (прехвърляне) на дяловете на съдружници
 • Промяна в основни обстоятелства
 • Обявяване на актове
 • Публикуване на Годишни финансови отчети в Агенция по вписванията

Предлагаме регистрация на нови фирми в 2 отделни пакета: 

1. Можем да изготвим пълен комплект с документи, качествено и коректно, и Вие сами да ги подадете в Агенция по вписванията. Това е облекчен пакет на конкурентна цена, който Ви дава възможност да направите плащането на държавните такси в по-късен, удобен за Вас момент, а не в едно с хонорара за извършване на услугата, която включва: 

- Подготовка на комплект документи за запазване на име

- Попълване на заявление за регистрация, заедно с приложенията;

- Изготвяне на Дружествен договор, Учредителен акт, Договор за Управление (подава се по желание),

- Изготвяне на комплект документи за откриване на банкова сметка; 

- Изготвяне и попълване на необходимите декларации при подаването;

- Бонус от НАС- предложение на облекчен пакет за банково обслужване на сметка, за който Ви е необходима нашата препоръка.

 

2. Цялостна подготовка и подаване на документите в Агенция по вписванията. Това е пълна услуга и включва:

- Подготовка на комплект документи за запазване на име и извършване на услугата.

- Попълване на заявление за регистрация, заедно с приложенията;

- Изготвяне на Дружествен договор, Учредителен акт, Договор за управление (подава се по желание),

- Изготвяне на необходимите декларации за регистрацията;

- Придружаване при нотариус за заверка на спесимен от подпис (по Ваше желание);

- Подготвяне на комплект документи за откриване на банкова сметка;

- Придружаване при откриването на банкова сметка (по Ваше желание);

- Бонус от НАС- предложение на облекчен пакет за банково обслужване на сметка, за който Ви е необходима нашата препоръка.

Регистрация на фирми | Views: 598 | Date: 14.03.2012 | Comments (0)


Вашите финансови отчети ще бъдат подготвени от нас, проверени и заверени от дипломиран експерт- счетоводител, при пълно спазване на националните и международните одиторски стандарти.

Изготвяме счетоводните отчети прецизно и качествено.

Предлагаме консултации относно коректното изготвяне на отчетите.

Одиторски заверки | Views: 596 | Date: 14.03.2012 | Comments (0)

Работим с всички банки в страната. Можем да предложим два варианта на посредничество с банки и финансови институции

Кредитиране на Вашия бизнес
Можем да ви съдействаме при изготвяне на документите за кредитиране и да представим вашите очети, така че да бъдат приети от всяка банка. Следим продуктите на отделните банки, което ни дава възможност да договорим за вас и вашия бизнес оптимално добри кредитни условия.

Посредничество при оптимизиране на вече съществуващ кредит
Можем да предоговорим срокове на вашия кредита, да съдействаме за намаляване на лихвата или направо за рефинансирането в същата или друга банка. Проучваме условията как да се случи това и ви даваме добро и ефикасно решение.

Финансиране от евро фондове
Като счетоводна къща с дълга практика- повече от 20 години, не рядко ни се е налагало да подготвяме отчети на дружества за външно финансиране, в това число и по Евро програми. Можем да ви съдействаме за подготовката на всички счетоводни документи и приложения, като изпълняваме стриктно изискванията на избраните от вас консултанти.

Можем да Ви представляваме пред различни институции и държавни органи, в това число, но не само :

НАП, НОИ, Инспекция по труда, НСИ и други

Защо се нуждаете от представителство?

Не рядко се случва да попаднете в ситуация , в която нямате представа какво да направите, кажете или какви документи да представите на определен държавен орган. Разбира се проблемите ви относно спор с институциите или наложена неправомерно санкция, могат да се разрешат пред съда с намесата на адвокат. Това решение ще ви коства много повече време и то не за сметка на цената, която реално ще ви се наложи да заплатите.

Много ефективено и бързо се решават спорове още във фазата на досъдебното производство. Необходим ви е само един специалист, който разговаря на езика на държавните администратори. Този специалист има достатъчно практика и познания, за да представи каквото е необходимо пред съответното длъжностно лице. В резуклтат процедурата се съкращава, а вие спестявате време и разходи за водене на дела.

Други подоробноси по услугата можете да получите, като ни пишете, позвъните или посетите нашия офис.

Лице за контакт - Валентина Петрова.
Оптимизираме данъците, които вашето дружество следва да заплати посредствум внимателен икономически анализ на активите, персонала и др. на дружеството. Взимат се предвид множество елементи. Можем да намалим данъците за внасяне в значителен размер, в това число:

 • Данък Добавена стойност (ДДС)
 • Корпоративен данък (по ЗКПО)
 • Данък печалба
 • Данък дарения (за дружества с нестопанска цел, фондации, сдружения и др.)
 • Данък при източника
 • Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) и др.
В разделът "Услуги за физически лица" ще намерите аналогична услуга за личните Ви данъци, в това число и данък върху дивидентите на съдружниците (акционерите)


 • Тук е редно да споменем, че прилагаме Спогодбите за избягване на Двойното данъчно облагане (СИДДО).
 • Възстановяваме надвнесен данък сигурно и ефективно.
За повече информация можете да позвъните на 0879 111 600 или 0887 85 01 01 - Валентина Петрова
Оптимизиране на данъци | Views: 727 | Date: 14.03.2012 | Comments (0)

Почасови консултации различна тематика

 • счетоводство, счетоводни проблеми, които касаят техническата част
 • данъци, оптимизиране на данъци за дейността в страната
 • разходи, оптимизиране на разходи, икономически анализи на текущото финансово състояние на дружеството или негово прдприятие (или клон), определане на себестойност на дейността (или себестойност на продукцията), съдействие за финансовите разчети между съдружници.
 • търговско- правни отношения, сключване на търговски договори, гаранции за изпълнение на задължения и пр.
 • осигурително право и пенсии
 • трудово-правното законодателство, проблеми работодате-работник, проблеми при напускане (респективно уволнение) и назначаване наслужители
 • административно право, проблеми при ваимоотношенията с институции в досъдебна фаза
 • Към всяка една от изброените консултантски сфери, можем да предложим и представителство, посредничество или медиатор.
 • Предлагаме консуллтации он-лайн. БЕЗПЛАТНО  за кратки запитвания на адрес consulting@vesta-bg.eu или във форума.

Консултациите се извършват в офиса на счетоводната къща или в офиса на клиента. Нямаме ограничения за пътуване в различни точки на страната и чужбина. Можем да предложим дистанционна или конферентна връзка. Можем и да изготвим и писмено становище по желание на клиента.
Даваме безплатни консултации на кратки запитвания на адрес:
consulting@vesta-bg.eu
Консултантска дейност | Views: 608 | Date: 14.03.2012 | Comments (1)

ТРЗ ЗА ДРУЖЕСТВА С РАЗЛИЧЕН БРОЙ ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

 • изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари;
 • начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт;
 • Издаване на служебни бележки, справки на служителите, пенсионни удостоверения УП 2 и 3 (при необходимост)
 • изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;
 • Назначаване, освобождаване на персонал, изготвяне на заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, попълване на трудови книжки
 • Посредничество и проблемно отношения работник-работодател


СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия;

 • осчетоводяване на  първичните документи и завеждане на счетоводните регистри;

 • ежемесечно изчисляване на финансов резултат;

 • подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност;

 • ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност;

 • извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период;

 • изготвяне на Годишна данъчна декларация;

 • изготвяне на Годишен Финансов Отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство;

 • данъчни консултации и данъчна защита по корпоративно данъчно облагане, облагане на физически лица, ДДС;

Счетоводно обслужване | Views: 503 | Date: 14.03.2012 | Comments (0)

Последно от форума
 • Правила за поверителност (GDPR) (0)
 • Счетоводна къща Веста Консулт на нов сайт (0)
 • как чужденец може да работи в БГ и как може да се командиров (1)
 • Ами сега? Забравих да подам декларация 1 и 6 за предходния м (1)
 • Прекъсване на самоосигуряването (0)
 • Заплащане на извънреден труд, положен на официален празник (3)
 • Моите здравно-осигурителни права в ЕС (0)
 • Taxes in Bulgaria (0)
 • Import of vehicle in BG from third country (0)
 • BANK ACCOUNT OF A COMPANY WHICH IS OWNED BY FOREIGN COMPANY (0)
 • Търсене
  Приятели на сайта
 • Create a free website
 • Online Desktop
 • Free Online Games
 • Video Tutorials
 • All HTML Tags
 • Browser Kits

 • Vesta Consult © 2020