Tuesday, 04.08.2020, 11:18
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Краткосрочно обществено осигуряване. Обезщетения и помощи
Краткосрочно обществено осигуряване. Обезщетения и помощи
macinkaDate: Wednesday, 25.04.2012, 18:26 | Message # 1
Оперативен
Group: Потребители
Messages: 40
Awards: 1
Reputation: 0
Status: Offline
Краткосрочно обществено осигуряване (КОО)

КОО е система на предоставяне на средства за издръжка на осигурените лица, когато за определен период от времете не могат да си я осигурят срщу личния си труд по независещи от тях причини. На кратко изплащат се обезщетения за сметка на специално определени фондове. Тези плащания се дължат за предварително определен период от време. Не продължителността на периода прави осигуряването „краткосрочно”, а неговата определеност . Съществува голяма вероятност състоянието да бъде преодоляно.
КОО се осъществява за сметка на фондове : Трудова слополука, професионална болест, общо заболяване и майчинство, Безработица. Те се управляват от НОИ. Чрез него се покриват всички осигурени социални рискове, които могат да доведат до временна неработоспособност и приравнените на нея.
Плащанията са дължими от осигурителния орган (това е негово задължение) и се предоставят при настъпване на осигурителен случай. Получаването им е право на осигуреното лице. Целта им е да „заместят” изгубения трудов доход и следователно се изплащат вместо него. Пресациите се дължат при настъпване на изрично споменати в закона причини.Това са осигурените социални рискове. Плащанията не зависят от конкретното материално състояние на осигуреното лице. Те са в предвиден и общо определен от закона размер.
Тези престации са контрибутовни, защото предполагат предварително участие на осигуреното лице в набирането им. Те са в пари, защото са аналог на изгубения трудов доход.
Краткосрочно осигуряване
Осигурителните плащания се сължат за предварително определен период от време. Периодът може да се определя в закона или предварително за конкретен случай. Очаква се причината да бъде преодоляна. Неработоспособния ще оздравее , безработния ще си намери работа и др. Продължителността на периода е различна за различните осигурителни случаи. Случаите по краткосрочното обществено осигуравяне най-общо могат да се разделят на 2 вида:
А) временна неработоспособност а лицет и
Б) невъзможност за използване на работоспособността. В този случай причината може да е в самото осигурено лице или в условията, които към момента предоставя пазара на труда.
Плащанията са обезщетения и помощи. Принадлежат към категорията публични притезания. Функцията им е да гарантират социалнатасигурност на хората. В някои случаи плащането се дължи успоредно с трудовия доход и служи като компенсация за допълнителни разходи. Това са помощи.
Видове осигурителни плащания по краткосрочно обшествено осигуряване
Обезщетения- то е парично плащане, което замества загубено трудово възнаграждение поради настъпване на осигурителен случай. То е алтернатва на дохода. Обезщетението покрива по-голямата част от трудовия доход, но не целия. Определя се в съотношение с него.
Правото на обезщетение е субективно право. То е притезателно. Упражняването му поржда задължение за осигурителния орган да плати. Освен това то е парично, периодично, зависи от компенсирания загубен осигурителен доход, необлагаемо с данъци и осигуровки. Давността за погасяването му е 3 годишна. Започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо, т.е. когато осигурителния орган е следвало да плати обезщетението. От посоченото правило съществува едно изключение. Отнася се до обезщетението за безработица. То се погасява с тримесечна давност. Предполагаемото обяснение за това изключение е, че когато осигуреният не потърси правото си, то вероятно няма нужда от обезщетението. Разходи на осигуреното лице.
Помощи. Те са допълнителни плащания, които служат за посрещане на допълнителни разходи на осигуреното лице, каквито то обикновено няма. Помощтта компенсира не загубен трудов доход, а посрещането на допълнителни разходи. Размерът на помощта по правило не е съобразен с размера на осигурителния доход. Зависи от основанието за отпускането й.Осигурителните помощи се различават от социалните помощи.
Всички помощи се предоставят за материално облекчение на гражданите. Това е общото им социално предназначение.
Социални помощи- предоставят се изобщо на нуждаещи се лица и независимо от причината за изпадане в материално затруднение, размерът им се определя конкретно, за секи отделен случай, средствата се отпускат от републиканския бюджет. Изплащат се от органите по социално подпомагане.
Осигурителни помощи- предоставят се само на осигурените лица, независимо от фактическото им материално състояние. Предоставят се за покриване на вреди, причинени от изрично предвидени в закоанодателството причини. Рамерът на осигурителните помощи е еднакъв за всички осигурени лица за съответната помощ и е предварително определен в законодателството. Средствата са за сметка на специални фондове, посочени в закона. Изплащат се от осигурителния орган. Предоставят се помощи за следното:
- Профилактика и рехабилитация;
- За помощно-технически средства;
- При липса на осигурителен стаж, за придобиване право на пенсия за инвалидност поради ОЗ
- При смърт на осигуреното лице.
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Краткосрочно обществено осигуряване. Обезщетения и помощи
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020