Thursday, 13.08.2020, 16:48
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Обезщетения за временна неработоспособност по време и след п
Обезщетения за временна неработоспособност по време и след п
macinkaDate: Wednesday, 25.04.2012, 19:16 | Message # 1
Оперативен
Group: Потребители
Messages: 40
Awards: 1
Reputation: 0
Status: Offline
Обезщетения при временна неработоспособност по време и след прекратяване на правоотношението- основание за получаване на обезщетението

Първата предпоставка за придобиване на правото на това обезщетение е настъпването на временна неработоспособност. Тя представлява състояние на увреждане на здравето, което прави осигуреното лице неспособно да полага труд за определен период от време, т.е. очаква се възстановяването на работоспособността. Временната неработоспособност се установява с Болничен лст. Това обаче не е достатъчно за възникване на правото на обезщетение, когато тя е последица от ТЗ или ПБ. За да се установи видът на риска, причинил неработоспособността, който е от значение за првото и размера на обезщетението, е необходимо да се съставят определени документи. Документът е „разпореждане за признаване на злополуката за трудова” или съответно „експертно решение за потвърждаване на професионална болест”.
За да възникне право на обезщетение за временна неработоспособност поради ОЗ , е необходимо наличието на една предпоставка- предварителен осигурителен стаж с продължителност не по-малко от 6 месеца. Изискването за придобиване на този стаж е еднократно.От това правило съществува едно изключение и това са лицата, ненавършили 18 годишна възраст. Наличието н осигурителния стаж се удостоверява с осигурителна книжка, трудова книжка или друг подходящ документ ( КСО, чл. 40).

Размерът на обезщетението се определя като част от загубения осигурителен доход. Основата за изчисление е среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени осигуровките. За самоосигуряващите се лица се изчислява на базата на внесените осигуровки за съответния социален риск и за период от 6 календарни месеца, предхождащи месеца на неработоспособността. Във възнаграждението на самоосигуряващите се лица влизат всички доходи, намалени с нормативно признатите разходи. Тук също има изключения. То е среднодневната минимална работна заплата, установена за страната. Прилага се, когато лицето не е осигурено за всички , а само за някои социални рискове или не е получило възнаграждение, макар да е било осигурено или пък е било осигурено по законодателство в друга държава. Когато в 6 месечния период лицето е ползвало платен отпуск за временна неработоспособност или отпуск по майчинство, се взема предвид доходът, на базата на който е изчислено обезщетението.
В закона е определен максимален размер на основата за изчисляване на обезщетението. Това е максималният месечен размер на осигурителния доход (2000 лева).
Съотношението на обезщетението към осигурителния доход се определя отново от закона. Обезщетението е част от основата. Определя се в проценти. Процентът зависи от осигурения социален риск. При ПБ, ТЗ, е 90%, при ОЗ е 80%.
При ОЗ е поставено едно ограничение на максималния размер на обезщетението. Той не може да е по-голям от среднодневното нетно възнаграждение за периода, за който е изчислено обезщетението. Нетното възнаграждение е онова след приспадане на дължимите данъци и осигуровки.
Продължителността на изплащане е за опреден период от време, като плащанията са периодични. Започва след констатация на органите по експертизата на неработоспособността. Краят на периода се определя според деня на възстановяване на работника или според деня на установяване на трайна неработоспособност (инвалидност).

Обезщетение след прекратяването на правоотношението.
Първият случай е при настъпване на временна неработоспособност до два месеца след прекратяване на правоотношението, което е основание за осигуряването. В такъв случай обезщетението се изплаща по общите правила, но за срок не по-дълъг от 75 дни от настъпване на неработоспособността. Не се изплаща, ако лицето получава обезщетение за оставане без работа или пенсия.
Втори случай. Настъпва временна неработоспособност поради прекратяване на срочно трудово правоотношение, което е основание за осигуряване. Периодът за изплащане на обезщетението зависи от осигурения социален риск, довел до временната неработоспособност. Когато рискът е ТЗ и ПБ, периодът се определя по общите правила до възстановяване на работоспособността или до придобиване на трайна неработоспособност (инвалидност). Когато рискът е ОЗ, периодът на изплащане на обезщетението се определя по общите правила, но за не- повече от 75 дни след прекратяването на правоотношението и независимо дали работоспособността е възстановена.

Следва продължение: Обезщетения при приравнение на ОЗ случаи.


Message edited by macinka - Wednesday, 25.04.2012, 19:17
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Обезщетения за временна неработоспособност по време и след п
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020