Tuesday, 04.08.2020, 11:20
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Как да възстановя здравноосигурителните си права
Как да възстановя здравноосигурителните си права
MuchakovaDate: Monday, 06.01.2014, 12:31 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
==> Дали Вашите здравноосигурителни права са прекъснати може да проверите:


==> Кога губя здравноосигурителни права?
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка /упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и
физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; регистрирани
земеделски производители или тютюнопроизводители; морски лица;
 лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване/ се прекъсват ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни
вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,
предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена
от Националната здравноосигурителна каса. Тоест, за да имате право да
ползвате безплатна медицинска помощ през февруари 2014 г., ще трябва да
сте платили не по-малко от 33 месечни здравноосигурителни вноски от
януари 2011 г. до декември 2013 г. /включително/.
==> Възстановяването на здравноосигурителните права
Това става, при условие, че лицето е платило всички здравноосигурителни вноски през
последните 36 месеца – правата се възстановяват от датата на заплащане
на дължимите вноски .
През 2014 г. месечно се дължат по 16.80 лева.
==> Здравноосигурителните вноски се плащат:


Самоосигуряващите се лица, съпрузите на
лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или
занаятчийска дейност и съпрузите на регистрираните земеделски
производители и тютюнопроизводители, при наличие на няколко публични
задължения, могат да заявят кои задължения за задължитени осигурителни
вноски за здравноосигурителни вноски погасяват, като подадат Заявление
по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и
реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите
за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Справка за размера на дължимите
здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите на
интернет страницата на НАП чрез електронната услуга на НАП „Здравноосигурителен калкулатор”
==> Ако сте платили дължимите здравноосигурителни вноски, но все още не е отразено в системата, а
трябва да постъпите спешно в болнично заведение….

…. Тогава можете да поискате от офиса на
НАП по постоянен адрес да ви се издаде удостоверение, че сте с
непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните
органи. За да ви бъде издаден този документ трябва да представите
вносните бележки, с които да докажете направените от Вас вноски за
здравно осигуряване. Това удостоверение ви дава възможност да ползвате
безплатна медицинска помощ за съответния период. Удостоверението е със
срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване на правата.
==> Ако работодателят ми не е внасял здравноосигурителните вноски, аз трябва ли
да ги платя, за да не изгубя здравноосигурителни права?

Когато задължението за внасяне на
осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето
на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни
права.
ВАЖНО!
Дължимите здравноосигурителни вноски, се внасят в размерите, определени за съответните периоди, за които се дължат.
Например: Ако не сте внесли здравноосигурителната си вноска за май 2008 г., Вие
следва да я внесете в съответния размер за този месец – 7.20 лв. /6%
върху осигурителен доход от 120 лв. за 2008 г./ и съответната лихва към
датата на внасяне на вноската.
Вноските за здравно осигуряване за
лицата, които се осигуряват за своя сметка се дължат до 25 -то число на
месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Информацията е взета от сайта на НАП

Надявам се да сме били полезни!


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Как да възстановя здравноосигурителните си права
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020