Tuesday, 04.08.2020, 11:07
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
 • Page 1 of 1
 • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигуряване на самоосигуряващите се
Осигуряване на самоосигуряващите се
MuchakovaDate: Monday, 06.01.2014, 12:44 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
(по Кодекса за социално осигуряване и подаване на декларации пред НАП)
Кои са самоосигуряващи се лица?
 • упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация (журналисти, адвокати, консултанти, архитекти,
  експерт-счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители,
  лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински
  специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за
  застраховането, дейци на науката, културата, образованието, икономисти,
  инженери и други физически лица, упражняващи свободна професия; лицата,
  които плащат патентен данък и не са еднолични търговци);
 • лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите
  лица-членове на неперсонифицирани дружества;
 • регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители.
 
Какви декларации са задължени да подават в НАП самоосигуряващите се лица и какви са сроковете за тяхното подаване?
 • Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова
  дейност –  задължително се подава в 7 – дневен срок от настъпване на
  едно от гореизброените обстоятелства.
 • Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице” по Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието,
  сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от
  работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от
  самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.). Подава
  се до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните
  за тях. Тази декларация може да се подаде и еднократно за годината до
  25 февруари на текущата година, в случаите когато се осигуряват само във
  фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
 • Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” по Наредба № Н-8 от
  29.12.2005 г. – подава се от тези самоосигуряващи се лица, които за
  определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски.
  Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от
  периода, за който са внесени осигурителните вноски и само за пълни
  календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.
 • Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005
  г. Тази декларация се подава един път годишно, до 30 април на календарна
  година, следваща годината за която се отнасят вноските;
 • Освен тези декларации, самоосигуряващите се лица подават и годишна данъчна декларация за облагане доходите на физическите лица (по чл. 50 от Закона за
  данъците върху доходите на физическите лица). Тя се подава в срок до 30
  април на годината следваща годината на получаване на дохода.
 • Това е и срокът (30 април), в който те са задължени да представят приложенията към годишната декларация – „Справка за окончателни размер
  на осигурителния доход”. С нея те определят окончателния размер на
  месечния осигурителен доход за съответната година и годишния
  осигурителен доход.

Размери на задължителните осигурителни вноски:
 • за фонд „Пенсии”:

- 17,8 % за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;
- 12,8 % за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
 • 3,5 % за фонд “Общо заболяване и майчинство”;
 • 5 % за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд;
 • 8 на сто за здравно осигуряване
 
Как се определят задължителните осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица?
Дължимите авансови осигурителни вноски
на самоосигуряващите се лица се изчисляват върху избран осигурителен
доход. Той не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, и по-голям от
максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона
за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година.
ВАЖНО: През 2013 г. минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е съобразно
облагаемия им доход за 2011 г. като самоосигуряващи се лица:

Облагаем доход за 2011г. като самоосигуряващо се лице:Минимален месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица през 2013 г.до 5400 лв.420 лв.от 5401,01 лв. до 6500 лв.450 лв.от 6501,01 лв. до 7500 лв.500 лв.над 7500 лв.550 лв.Максималният месечен осигурителен доход за 2013 г. е в размер на 2200 лева. 
Изключение:
Регистрираните земеделски производители и
тютюнопроизводители се осигуряват върху минимален осигурителен доход в
размер на 240 лв. Тези, които произвеждат непреработена растителна и/или
животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния
доход за тази дейност.
Как и къде се плащат осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица?
Всички самоосигуряващи се лица плащат своите данъци и задължителни осигурителни вноски по сметка на
териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на самоосигуряващото
се лице и чрез ЕГН, ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП на лицето. 
Повече информация за определяне на
осигурителните вноски, за начините за плащане, указания за попълване на
платежни нареждания и др. може да получите на телефона за информация на
НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

Информацията е взета от сайта на НАП. 

Надявам се да сме били полезни!


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Осигуровки » Осигуряване на самоосигуряващите се
 • Page 1 of 1
 • 1
Search:


Vesta Consult © 2020