Tuesday, 04.08.2020, 11:09
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Кредити » Как да ползвам данъчно облекчение за ипотечен кредит
Как да ползвам данъчно облекчение за ипотечен кредит
BoyanovaDate: Friday, 08.07.2011, 16:36 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Данъчно облекчение за млади семейства

Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от данъчната основа лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

Условия

Облекчението може да се ползва, ако едновременно са изпълнени следните условия:

1. Договорът за ипотечния кредит е сключен от лице, което има граждански брак. Гражданският брак трябва да е сключен преди договора за ипотечния кредит и да не е прекратяван към 31 декември на годината, за която се ползва данъчното облекчение за млади семейства.

2. Поне единият от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит.

3. Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с кредита.

4. Лицето представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2010 г.

Облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Декларация


Облекчението се ползва с подаването на годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 2 май 2011 г. в офиса или териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес. Към декларацията задължително трябва да се приложи документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.

Декларацията можете да подадете освен лично в офиса на НАП, но и по електронен път, ако имате електронен подпис.

Процедура по възстановяване на сумите

Служителите в НАП приемат всички годишни данъчни декларации за доходите на физическите лица, подадени в срок не по-късно от 2 май 2011 г. Те проверяват данните в декларацията и приложените към нея документи. Ако в резултат на това, че ползвате облекчението, се е получил надвнесен данък върху доходите, той ще ви бъде възстановен в 30-дневен срок от подаването на декларацията. Уверете се, че сте вписали коректно номера на банковата си сметка (на стр. 3 от основната част от декларацията), по която да ви бъдат преведени парите. Когато сумата за възстановяване е над 500 лв., служителите на НАП ще изготвят официален писмен документ – акт за прихващане или възстановяване. В него ще опишат размера на данъка за възстановяване и, ако имате, неплатените ви данъчни задължения. Сумата от облекчението се прихваща, ако имате дългове към бюджета или се възстановява по посочена банкова сметка в случай, че нямате неплатени публични дългове. Актът за прихващане или възстановяване задължително се подписва от служителя на НАП и от лицето, ползващо облекчението. Когато документът е готов, ще бъдете потърсени по телефона, за да посетите офиса на приходната агенция и да подпишете акта.

Допълнителна информация за ползването на данъчното облекчение за млади семейства можете да получите на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Често задавани въпроси

Пълната сума от платените лихви ще ми бъде възстановена?


Не. С платените от вас лихви се намалява данъчната основа, тоест сбора от всички доходи, които сте получили през годината.

Ако имам друг жилищен имот, например идеална част от вила, мога ли да ползвам облекчението?

Ако имате друг жилищен имот или идеална част от имот, вие не можете да ползвате данъчното облекчение. То е предназначено единствено за млади семейства, които имат само едно жилище, за купуването на което са взели ипотечен кредит. Данъчното облекчение обаче може да се ползва, ако семейството притежава други недвижими имоти, които не са „жилище” – ниви, гори, ливади и др.

Ако ипотекираното жилище няма влязло в сила разрешение за ползване, може ли да се подаде декларация за данъчно облекчение за младо семейство?


Да. Достатъчно е това жилище да е единствено за семейството през годината, за която се иска данъчното облекчение за младо семейство.

Ако единият от съпрузите е на възраст над 35 години, може ли облекчението да се ползва от другия?

Условието е към датата на сключването на ипотечния договор поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35 години. Тоест на каква възраст е другият съпруг няма значение. Няма пречка облекчението да се ползва дори от съпруга, който е навършил 35 години към датата на сключването на договора за ипотечен кредит.

Ако през 2010 г. съм работил/ла само на трудов договор, трябва ли да подам декларация, за да ползвам облекчението?

Да. Данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва единствено с подаване на годишната данъчна декларация. Това се отнася и за работещите единствено по трудови правоотношения, които не са задължени да подават данъчна декларация.

Трябва ли кредитът да е получен през 2010 г., за да ползвам облекчението?

Не. Допустимо е кредитът да е получен и преди 2010 г.

Из сайта на НАП - nap.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Кредити » Как да ползвам данъчно облекчение за ипотечен кредит
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020