Tuesday, 04.08.2020, 10:26
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Декларация за липса на публични задължения по ЗЮЛНЦ
Декларация за липса на публични задължения по ЗЮЛНЦ
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 13:30 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Д Е К Л А Р А Ц И Я


ЗА ЛИПСА НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗЮЛНЦ

Долуподписаният/aта, ..., ЕГН ..., с постоянен адрес: гр. ... , ул. „ ... “ №, притежаващ/а лична карта № ..., издадена на ... г. от МВР - гр. ... , в качеството си на ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ на сдружение/фондация/клон на ЮЛНЦ “...“ (в процес на регистрация към Централен регистър към Министерство на Правосъдието), със седалище и адрес на управление: гр. ..., ж.к. “...”, п.к. ..., ул. „...“ № ...,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваното и управлявано от мен ЮЛНЦ, определено за извършване на общественополезна дейност, няма непогасени публични задължения към датата на подаване на настоящата декларация. Декларирам истинността на подадените от мен данни и документи.

Известно ми е, че за даване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр. ....

ДЕКЛАРАТОР: ............................................


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Декларация за липса на публични задължения по ЗЮЛНЦ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020