Saturday, 15.08.2020, 16:02
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » декларация за спазване на особените изисквания по ЗЮЛНЦ
декларация за спазване на особените изисквания по ЗЮЛНЦ
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 13:51 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗЮЛНЦ


Долуподписаният/aта, ..., ЕГН ..., с постоянен адрес: гр. ... , ул. „ ... “ №, притежаващ/а лична карта № ..., издадена на ... г. от МВР - гр. ... , в качеството си на ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ на сдружение/фондация/клон на ЮЛНЦ “...“ (в процес на регистрация към Централен регистър към Министерство на Правосъдието), със седалище и адрес на управление: гр. ..., ж.к. “...”, п.к. ..., ул. „...“ № ...,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

представляваното и управлявано от мен ЮЛНЦ, определено за извършване на общественополезна дейност:
1. ще разходва имуществото си за : .........................
2. извършва всяка година проверка на дейността си от дипломиран експерт - счетоводител,
3. ще води книги за протоколите от заседанията на управителните си органи
4. ще изготвя редовно доклад за дейността по реда на ЗЮЛНЦ чл. 40, ал. 2
5. ще взема решенията на колективния си орган по реда и начина определени в ЗЮЛНЦ
6.ще спазва предвидения в ЗЮЛН ред и начин за вземане на решения относно вземане на решения при безвъзмездно изразходване на имуществото си в случаите посочени в 41, ал 3 ЗЮЛНЦ
7. ще извършва подбор на лицата и начина за тяхното подпомагане в зависимост от целите, финансовите възможности и правилата за осъществяване на дейността си;
8. няма да сключва сделки с лицата по чл. 41. ал 4 въввръзка с ал. 3 т. 1 ЗЮЛНЦ

Дата: ......
гр. София

ДЕКЛАРАТОР: .........................


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » декларация за спазване на особените изисквания по ЗЮЛНЦ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020