Tuesday, 04.08.2020, 09:32
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 57 ТЗ И ПО ЧЛ 58, АЛ 2 И АЛ 4 ОТ ТЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 57 ТЗ И ПО ЧЛ 58, АЛ 2 И АЛ 4 ОТ ТЗ
MuchakovaDate: Thursday, 14.07.2011, 17:43 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 57 ТЗ И ПО ЧЛ 58, АЛ 2 И АЛ 4 ОТ ТЗ


Долуподписаният (трите имена) с ЕГН ..., живущ в гр. ..., ж.к. ..., бл. ..., ап. ..., представляващ ЕТ .............. с адрес на управление гр. ......., ж.к. ..........., бл. ..., ап. ....

ДЕКЛАРИРАМ:


Че съгласно чл. 57 и чл 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон:
1. Не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. Не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен
3. Не съм осъден за банкрут
4. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
5. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност
6. Нямам регистрирана на мое име друга фирма- ЕТ.
7. Декларирам, че се подписвам по следния начин:

…………………………………


Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………………


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 57 ТЗ И ПО ЧЛ 58, АЛ 2 И АЛ 4 ОТ ТЗ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020