Saturday, 31.10.2020, 21:54
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Покана за доброволно изпълнение на частно лице
Покана за доброволно изпълнение на частно лице
MuchakovaDate: Monday, 15.08.2011, 17:56 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
До
(трите имена),
ЕГН .....,
лична карта номер ........
адрес: гр. ........., ж.к. ........, бл. ....,
вх. ...., ап. .......


ПОКАНА
за доброволно изпълнение
от ..............................(трите имена на кедитора)


Уважаеми г-н/г-жо Длъжник*,
Съгласно сключен договор ............................., от дата ...................................., наричан за краткост договора, между нас и във връзка с неизпълнението Ви на задълженията по договора, ви отправям настоящата покана за доброволно изпълнение на задълженията ви по договора като ви давам срок до .................................... да платите доброволно сумата по задължението, която възлиза на ............................. лева.

Падежът на плащане на съответните суми е бил както следва на дата ............................ Сумите са дължими в едно с неустойката за просрочено плащене / или в едно с дължимата лихва за просрочие / в размер на ................% от дължимата сума за всеки просрочен ден, съгласно договора**. При просрочване на плащането на някоя от дължимите вноски по-горе, следва ............................(тук спокойно можете да си измислите някаква санкция, да изтриете изречението или да цитирате някоя наказателна клауза от догорора си, на която дасе позовете ).
При неизпълнение на задълженията Ви, ще бъдат предприети мерки по принудително изпълнение чрез компетентните държавни органи, налагане на запор върху заплата, движимо и недвижимо имущество и др.

С Уважение:............
(трите имена на кредитора/кредиторите)

Дата: ...............
Гр./с. ..............

* Пишат се трите имена или поне име и фамилия на длъжника
** Ако в договора сте проявили недалновидност и не сте включили нито неустойка, нито лихви за просрочие, можете да се позовете на действащото законодателство и да напишете текста „в едно със законната лихва за просрочие”. Можете да се осведомите за размера й на сайта на бнб или от където намерите за добре.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Покана за доброволно изпълнение на частно лице
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020