Saturday, 15.08.2020, 16:27
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Генерално пълномощно- вариации
Генерално пълномощно- вариации
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:52 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО
(I вариант)

Подписаният ………………… от гр./с. …. , обл.,…, ул., …, ЕГН:…, с л.к. номер ….., издадена от ….., на …….г.

УПЪЛНОМОЩАВАМ

………………от гр. /с. ……….., обл., …………., ул……………, ЕГН:….., л.к. номер…, изд. ……… от…………..

Да ме представлява пред всички физически и юридически лица, държавни и общински институции и органи, както и пред всякакви други лица и организации, като извършва от мое име и за моя сметка всякакви правни и фактически действия.
Пълномощникът може по своя преценка да преупълномощава други лица да извършват отделни действия от мое име и за моя сметка.
Това пълномощно да се тълкува изцяло в полза на правото на пълномощника да ме представлява.

Дата:………………г
Гр./с………………. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ……………………..

Генерално пълномощно с изрично упълномощаване за определени действия:

ГЕНЕРАЛНО ПЪЛНОМОЩНО
(II вариант)

Подписаният ………………… от гр./с. …. , обл.,…, ул., …, ЕГН:…, с л.к. номер ….., издадена от ….., на …….г.

УПЪЛНОМОЩАВАМ

………………от гр. /с. ……….., обл., …………., ул……………, ЕГН:….., л.к. номер…, изд. ……… от…………..

Да ме представлява пред всички физически и юридически лица, държавни и общински органи, както и всякакви други лица и организации, като извършва от мое име и за моя сметка каквито намери за добре правни и фактически действия, включително и не само:
1. Да извършва действия по управление на моето движимо и недвижимо имущество;
2. Да извършва действия по разпореждане с моето движимо и недвижимо имущество, включително да прехвърля и да придобива от мое име и за моя сметка недвижими имоти при каквито намери за добре условия;
3. Да учредява ограничени вещни права и тежести върху мои недвижими имоти;
4. Да ме представлява пред банките, като извършва без ограничение всякакви действия и операции със следните мои влогове и сметки: …………….. (или всички мои влогове и сметки, които съществуват към момента и всички влогове и сметки, които ще бъдат разкрити за в бъдеще), вкл и не само по електронен път или чрез електронен подпис.
5. Да извършва от мое име и за моя сметка покупко-продажба на МПС, да ме представлява при регистрацията и застраховането им; да управлява мои МПС.
6. Да ме представлява пред съдебни и съдебно-изпълнителните органи, вкл и не само районни и окръжни съдилища, Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието и др.; да преупълномощава правоспособни лица съгласно чл. 32 ГПК, които да ме представляват при завеждане на искове и водене на граждански, административни и др. дела, включително и не само с правата да сключват спогодби, да намаляват, оттеглят или да се отказват от иска, да признават исканията на другата страна, да получават пари или други ценности, както и да извършват действия, представляващи разпореждане с предмета на делото.
7. Да ме представлява пред НАП, НОИ, НСИ и др институции, като извършва каквито намери за добре действия, във връзка с дейността на дружеството.
Пълномощникът може, по своя преценка, да преупълномощава други лица с горните правомощия
Това пълномощно да се тълкува изцяло в полза на правото на пълномощника да ме представлява.

Дата:………………г
Гр./с………………. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ……………………..


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:57 | Message # 2
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Re: генерално пълномощно- вариации

Писане Admin on Сря Мар 30, 2011 7:41 pm
Виж още този линк за законното и договорното представителство в допълнение към документа: КЛИК


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:57 | Message # 3
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Клаузата за преупълномощаване в зависимост от волята на упълномощителя, може да има и друга вариация. Преупълномощаването може да бъде забранено или пък да бъде обвързано с някакви условия – например предварително информиране, одобрение и др. Общото или генералното (това е едно и също) пълномощно в предложения вид има следните предимства и недостатъци:
1. дава широка представителна власт на пълномощника да извършва всякакви действия от името и за сметка на титуляра. С това отпада опасността да се пропуснат някои действия, без които представителят не би могъл ефективно да защити интересите на представлявания. В същото време неограничената представителна власт на пълномощника създава опасност за злоупотреби с оказаното му доверие.
2. За някои правни действия се изисква изрично пълномощно, т.е. те трябва да бъдат изрично изброени. Общото пълномощно във вариант I не покрива тези действия. Такива са посочени във вариант II. Този вариант съчетава предимствата на общото пълномощно с необходимостта от изрично изброяване на определени правни и фактически действия, които са описани подробно.

Когато пълномощникът отговаря на изискванията по чл. 32 ГПК (например ако е адвокат), той може лично да извършва процесуалното представителство. В този случай думите „преупълномощава правоспособни лица…” , могат да отпаднат и да се заменят с „лично”.
В пълномощното могат да се посочат и действия, които не изискват изрично упълномощаване, т.е. за които представителната власт възниква по силата на общото упълномощаване.Този подход има определени практически предимства. Така пълномощникът по – лесно ще убеди различни чиновници и служители в представителните си правомощия.
Подписът под такова пълномощно задължително трябва да е с нотариална заверка на подписа на титуляра. Съгласно чл. 37 ЗЗД упълномощаването за сключване на договори, за сключването на които законът изисква особена форма, трябва да следва същата форма. Ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, пълномощното може да бъде направено и писмено с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно. Предложеното пълномощно във вариант 2 включва действия, за които законът изисква нотариална форма (разпореждане с недвижими имоти) или писмена форма с нотариална заверка на подписа (прехвърляне на мпс, теглене на суми от паричен влог).


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Генерално пълномощно- вариации
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020