Tuesday, 04.08.2020, 10:49
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Търговско пълномощно (генерално/ общо)
Търговско пълномощно (генерално/ общо)
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:58 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ТЪРГОВСКО ПЪЛНОМОЩНО
(1 вариант)

Подписаният ………………… от гр./с. …. , обл.,…, ул., …, ЕГН:…, с л.к. номер ….., издадена от ….., на …….г. като управител на дружество (име) ………с ЕИК:…., седалище и адрес на управление: …….

(На основание на чл. 26, ТЗ)
УПЪЛНОМОЩАВАМ

………………от гр. /с. ……….., обл., …………., ул……………, ЕГН:….., л.к. номер…, изд. ……… от………….. (лицата може да са повече от едно. В този случай се изписва „както заедно, така и поотделно” )

Да представлява дружеството пред всички физически и юридически лица, държавни и общински органи, както пред всякакви други лица и организации, като извършва от името и за сметка на дружеството всички действия, свързани с обичайната му търговска дейност.

Дата:………………г
Гр./с………………. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ……………………..

___________________________________________________________________________

ТЪРГОВСКО ПЪЛНОМОЩНО
(2 вариант)

Подписаният ………………… от гр./с. …. , обл.,…, ул., …, ЕГН:…, с л.к. номер ….., издадена от ….., на …….г. като управител на дружество (име) ………с ЕИК:…., седалище и адрес на управление: …….

(На основание на чл. 26, ТЗ)
УПЪЛНОМОЩАВАМ

………………от гр. /с. ……….., обл., …………., ул……………, ЕГН:….., л.к. номер…, изд. ……… от………….. (лицата може да са повече от едно. В този случай се изписва „както заедно, така и поотделно” )

1. Да представлява дружеството пред всички физически и юридически лица, държавни и общински органи, както пред всякакви други лица и организации, като извършва от името и за сметка на дружеството всички действия, свързани с обичайната му търговска дейност, включително и следните действия:
2. Да отчуждава и обременява с тежести недвижимите имоти на дружеството;
3. Да поема от името и за сметка на дружеството менителнични задължения, като издава, авалира или акцептира записи на заповед или менителници.
4. Да сключва договори за заем, включително и за стоков кредит, които не надвишават по размер ……………лева.
5. Да представлява дружеството пред съдебни и съдебно-изпълнителни органи, като преупълномощава правоспособни лица съгласно чл. 32 ГПК, които да представляват дружеството при завеждане на искове и водене на дела (граждански, административни и др.), включително с правата да: сключват спогодби, да намаляват, оттеглят или отказват иска, да признават исканията на другата страна, да получават пари или други ценности, както и да извършват действия, представляващи разпореждане с предмета на делото.

Това пълномощно да се тълкува изцяло в полза на правото на търговския пълномощник да представлява дружеството.

Дата:………………г
Гр./с………………. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ……………………..


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » Търговско пълномощно (генерално/ общо)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020