Tuesday, 04.08.2020, 11:01
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 141 (8) ТЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 141 (8) ТЗ
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 10:01 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 141, АЛ. 8 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Долуподписаният/aта, ..., ЕГН ..., с постоянен адрес: гр. ... , ул. „ ... “ №, притежаващ/а лична карта № ..., издадена на ... г. от МВР - гр. ... , в качеството си на Управител и законен представител на “...“ Е/ООД (в процес на регистрация), със седалище и адрес на управление: гр. ..., ж.к. “...”, п.к. ..., ул. „...“ № ...,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм обявен/а в несъстоятелност, както и че не съм бил/а управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Известно ми е, че за даване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр. ....

ДЕКЛАРАТОР: ............................................

Материалът е взаимстван от "zakoni-pravo.blogspot.com"


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 141 (8) ТЗ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020