Tuesday, 04.08.2020, 10:51
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, Boyanova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » ТРЗ » Командироване в чужбина по 121 от КТ,удостоверение А1 от НАП
Командироване в чужбина по 121 от КТ,удостоверение А1 от НАП
MuchakovaDate: Thursday, 01.09.2011, 13:33 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
"От 01.05.2010 г. влизат в сила нови регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС

От 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на Европейския съюз /ЕС/ - Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета).

Националната агенция за приходите е компетентна да определя приложимото осигурително законодателство по според Дял II от Регламент 883/2004.

Предназначението на Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 е да се гарантира и стимулира свободното движение на гражданите на държавите–членки, така както е предвидено с първичните източници на правото на ЕС.

С Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 се въвежда модернизиране и опростяване на правилата за координация на системите за социална сигурност, утвърждаване на принципа за само едно приложимо законодателство, временно прилагане на осигурително законодателство, засилване ролята на административното сътрудничество и поетапно преминаване към електронен обмен на данни между институциите с оглед гарантиране правата на гражданите на ЕС за които се прилагат регламентите.

Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 се прилагат на територията на всички държави–членки на ЕС. До съответните изменения в Споразумението за Европейското икономическо пространство и Споразумението с Конфедерация Швейцария относно свободното движение държавите–членки продължават да прилагат Регламент 1408/71 и Регламент 574/72 с Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария.
Основното следствие от определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент 883/2004 е, че се определя държавата–членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски, съгласно законодателството на тази държава, включително за дейностите и доходите от други държави–членки."
- Из LG консулт.

Регламент 987/2009 изисква работодателят или самостоятелно заетото лице задължително да уведоми НАП предварително.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА ЛИЦА В ЧУЖБИНА ПО чл.121 КТ за ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ А1 от НАП

Изискванията следват от Регламент 883 на ЕС – Осигуряване и Евроинтеграция

1. Попълнено искане за издаване на удостоверение А1
2. История на фирмата , с оборотна ведомост от поне 4 месеца, с което да се докаже, че фирмата е действаща и работи. (месеците се 12, ако фирмата е новорегистрирана, от поне 4 месеца следва да има оборотна ведомост)
3. Назначен персонал, от който поне 25% да останат на територията на РБ след командироването, като в тези 25% не влизат чистачка, секретарка, офис асистент, управител и пр. административни кадри. Това се удостоверява с:
4. Копите от трудовите договори,
5. Копие от личните карти на назначениете
6. Справка по чл. 62 от КТ от НАП, че ТД са обявени
7. Копие на заповедите за командировка
8. Копие от договора с чуждестранната фирма, по силата на който, служителите се командроват. Ако този договор не е на български език, следва да се направи официален превод от агенция за преводи на документи, с подпис на заклет преводач и печат на фирмата. Желателно е да се прилага не копие, а оригиналът на превода, скачен към заверено копие на договора с подпис и вярно с оригинала.
9. Договор за осъществени сделки и фактури към тях, като се интересуват повече от извършените продажби отколкото от направените покупки. Счетоводният договор и договорът за наем не се признават за меродавни. Сделките трябва да са преди момента на искането на А1
10. Счетоводна политика или презентация на дейността на фирмата или писмо от управителя за това с какво се занимава фирмата и какво ще прави в чужбина с подпис и печат на дружеството.
Удостоверение А1 се издава в 3 екземпляра, като едно от копията , съставено на Английски език, което е универсална бланка за целия ЕС, се изпраща в приемащата държава, в тяхната администрация и може да се представи при поискване.
Удостоверение А1, респективно отказа за издаването му, следва да е готов в рамките на 30 календарни дни след подаване на искането

Бланката на искането за издаване на удостоверение А-1, можете да я изтеглите от сайта на НАП.

За повече подробности, можете да се свържете с екипа Веста Консулт.

Образците, които следва да попълните в различните случаи са както следва:

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.15 от Регламент (ЕО) № 987/2009

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.15 от Регламент (ЕО) № 987/2009

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент (ЕО) № 987/2009

Регламент (ЕО) 883/2004

Регламент (ЕО) 987 / 2009

За държави от трети страни, които не са членки на ЕС се прилага
<a class="link" href="http://u.to/zlUpAQ" title="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:344:0001:0003:BG:PDF" rel="nofollow" target="_blank">
Регламент 1231/2010 </a>

Надявам се да сме били полезни!


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » ТРЗ » Командироване в чужбина по 121 от КТ,удостоверение А1 от НАП
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020