Saturday, 15.08.2020, 16:35
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, Boyanova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » ТРЗ » Майчиство по време на несъстоятелност на търговско дружество
Майчиство по време на несъстоятелност на търговско дружество
MuchakovaDate: Friday, 18.11.2011, 14:45 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Съгласно Търговския закон, когато едно предприятие изпадне в неплатежоспособност или свръх задлъжнялост, то следва да бъде въведено в несъстоятелност.

Въвеждането в несъстоятелност и спорането на дейността на дружеството, обаче не винаги е основание за прекратяване на трудово правоотношение с майка. Съгласно КТ, чл. 333, майките са под особена закрила на законодателя. В нашата счетоводна къща скоро се появи такъв казус. Според приучването на колегите се реашава по следния начин:

1. Когато дружеството се въведе в несъстоятелност от управителя или от кредитор, излиза решение на окръжния съд, с което се обява несъстоятелността. След което оркъжния съд назначава временен синдик, който да свика първия съвет на кредиторите.
Към този момент все още не можете да съкратите майката, защото на този съвет може да се реши всичко, вкл и приемаето на оздравителен план, който да възстанови дружеството.
Следователно решението на съда по чл. 630 не е основание за прекратяване на трудовото правоотношение с майката.

За да можете да прекратите трудово правоотношение на майка със закила по чл. 333 от КТ, в решението на съда трябва да е упоменато, че дейността на дружеството се прекратява на основание на чл. 711

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Чл. 711. (1) С решението за обявяване в несъстоятелност съдът:
1. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 1998 г.) обявява длъжника в несъстоятелност и постановява прекратяване дейността на предприятието;
2. постановява обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника;
3. прекратява правомощията на органите на длъжника - юридическо лице;
4. лишава длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността;
5. постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 1998 г.)

В този случай вече можете да съкратите майката на основание на чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ- закриване на предприятието.

Съгласно тълкувателно решение на ВКС (което ще копивам по-нататък в същата тема) процедурата е следната:
1. В НОИ се подава промяна на обстоятелство за всяка майка поотделно (в случай, че са повече от една).
2. Майките до 410 ден получават обезщетение от НОИ,
3. Условията по т. 22 не важат за майките, които са в отпуск за гледане на дете до 2г, защото те имат принципната възможност да почнат работа на друго място, където да се възползват от правото си на майчинство.

Надявам се да сме били полезни!


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » ТРЗ » Майчиство по време на несъстоятелност на търговско дружество
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020