Saturday, 15.08.2020, 16:05
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » РАБОТНИК, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ
РАБОТНИК, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ
BoyanovaDate: Tuesday, 26.07.2011, 17:41 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността
РАБОТНИК, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ


Клас по НКПД: Работници в преработващата промишленост
Код по НКПД: 9329-0008

1. Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на: началник „Бригада”.

Задачите се получават и отчитат:
- месечно;
- седмично;
- текущо, в процеса на работа;

2. Цел на длъжността:
Сглобяване на детайли;

3. Основни взаимоотношения:

Във фирмата:
При изпълнение на длъжността се осъществяват необходимите функционални и организационни връзки в цех “Бригада”.

Възникналите спорни въпроси се поставят пред началника на цех “Бригада”.

4. Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:

- Задължения:
1. Сглобяване на детайли при спазване на технологичните изисквания.
2. Използване на лепила и лакове, съобразно предназначението им.
3. Спазване на задължителните изисквания и предписания за безопасност на труда и противопожарна охрана.
4. Изпълнява и други задачи, поставени от началника на цех “Бригада”.

- Отговорности:
1. Отговаря за качеството на извършената работа и спазването на документацията и стандартите за изработка на детайлите.
2. Носи отговорност за правилното използване и поддържане на машините и съоръженията.
3. Отговаря за спазването на правилата за безопасност на труда и пожарна безопасност при работа с машините и инструментите.
4. Отговаря за поверените му машини, инструменти, лепила и лакове.

5. Профил на длъжността:
1. Познаване на нормативната уредба и документите.
2. Познаване възможностите и качествата на използваните машини, материалите и лепилата и лаковете.
3. Познаване на нормативните актове, свързани с безопасността на труда и пожарната безопасност.

6. Професионална подготовка:
1. Да има средно техническо образование.
2. Да познава възможностите на използваните материали.

7. Личностни изисквания:
1. Да проявява способност за работа в екип и недопускане на конфликти.
2. Да проявява коректност в работата и в отношенията с колегите и с други служители.
3. Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасност на труда и пожарна безопасност.
4. Да е способен на адекватни реакции и инициативи за решаване на възникнали в хода на проектирането проблеми.

8. Условия на труд и производствена среда:

Специфични условия на труд:
Въздействие на прах, шум и вибрации. Използване на работно и специално облекло и лични предпазни средства при работа на обекта, съобразно действащото законодателство.

Режим на труд и почивка:
Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.

9. Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

10. Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Изготвил:................................... Управител:............................

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен .

СЛУЖИТЕЛ:.....................................................................................................................
(име и фамилия на служителя)

Подпис:........................

Дата:.........................


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » РАБОТНИК, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020