Thursday, 13.08.2020, 16:49
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » Специалист с контролни функции човешки ресурси
Специалист с контролни функции човешки ресурси
BoyanovaDate: Thursday, 04.08.2011, 11:09 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на длъжност:
Специалист с контролни функции човешки ресурси
Код по НКПД 3341 3008


Цел на длъжността:
Длъжността „Специалист с контролни функции човешки ресурси” отговаря на потребностите от усъвършенстване организацията на труда, изчисляването на трудовите възнаграждения.

Основни взаимоотношения:
Вътрешни:
Има служебни контакти с всички служители на организацията.
Външни:
Контактува с НАП и други.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
Задължения:
1. Познава и спазва всички нормативни актове, касаещи организацията, нормирането и възнаграждението на труда.
2. Организира и разработва необходимата документация.
3. Използва съвременни технически средства и софтуерни продукти, подпомагащи дейността.
4. Спазва стандартите за организационно- разпоредителната документация.
5. Основно познава дейността на организацията.
6. Оказва методическа и практическа помощ в цялата структура при внедряване и реализиране на промените с цел усъвършенстване организацията на труда.
7. Изготвя за ръководството различни видове справки за персонала (наличен състав, отпуски, болнични и др.).
8. Поддържа и съхранява база данни на служителите.
9. Вярно и точно въвежда данните за персонала в компютърната програма и обработва месечните трудови възнаграждения.
10. При необходимост и поискване от служителите изготвя удостоверения и служебни бележки, свързани с трудовата им дейност.
11. Следи промените в действащата трудово-правна нормативна уредба и прилага тяхното изпълнение
12. Спазва конфиденциалност, касаеща трудовите възнаграждения и разплащания.
13. Спазва ЗЗЛД (Закона за защита на личните данни).
14. В края на всеки месец изготвя ведомости за трудовите възнаграждения на персонала.
15. Подготвя всички необходими справки и декларации към НОИ и други държавни институции.
16. Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на ръководството на фирмата.
17. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на фирмата.

Отговорности:
1. Качествено и в срок изпълнение на поставените задачи в съответствие с функционалното предназначение на длъжността;
2. Изпълнение на фирмената политика в рамките на компетенциите си;

Профил на длъжността:
Образование:
Висше икономическо образование

Професионален опит:
За предпочитане;

Специални умения:
Word, Exсel, Internet, програмни продукти; специализиран софтуер за персонал и работни заплати.
Умение за работа с офис техника.
Владеене на чужди езици: английски

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешно-фирмената система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

ИЗГОТВИЛ:

/....................../

(подпис, дата)

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
...........................................................................................................................
(трите имена)
...........................
(подпис, дата)


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » Специалист с контролни функции човешки ресурси
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020