Tuesday, 04.08.2020, 10:55
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » Длъжностна характеристика Сервитьор - 2011 г.
Длъжностна характеристика Сервитьор - 2011 г.
BoyanovaDate: Monday, 08.08.2011, 15:18 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Клас по НКПД: персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната; Код по НКПД: 5131 2004
ЗА ДЛЪЖНОСТТА: СЕРВИТЬОР

1. Описание на работата: обслужва клиенти в ........... като сервира храни и напитки. Носи се материална и отчетническа отговорност.
2. Задължения:
- посреща и настанява клиентите на заведението;
- изчаква и наблюдава масите с клиенти в поверения му район да направят своя избор;
- информира клиенти за менюто и специалитетите на заведението;
- приема поръчките на клиентите и я записва в бележник за вземане на поръчки;
- следи и поддържа хигиената в района си като подменя покривките на масите, кърпите за сервиране и салфетките;
- поднася на поднос приборите и чашите и ги сервира пред клиента съобразно направената поръчка;
- поднася последователно ястията и напитките по реда на тяхната консумация, съгласно технологията на сервиране и при спазване на температурния режим за различните ястия и напитки;
- отсервира употребените прибори и посуда незабавно след тяхното освобождаване;
- води сметка за сервираните храни и напитки и я представя на клиента;
- отчита ежедневно своя оборот;
- приема парични суми от клиенти и връща ресто;
- информира за нередности управителя на заведението;
- уведомява незабавно прекия си ръководител в случай на отсъствие от работа поради заболяване;
- не напуска работното си място до пристигане на колегата от следваща смяна;
- не се явява на работа при заразно заболяване.
- да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания;
- да се явява на периодични медицински прегледи;
- да поддържа чисто и в добър вид своето облекло.
3. Допълнителни задължения: оказва съдействие на своите колеги в случай на необходимост; могат да бъдат възлагани други задължения от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата.
4. Отговорности:
- за качеството на извършваната работа и точността на водените от него сметки на клиентите;
- отговорност за рекламации от клиенти;
- материална отговорност във връзка с опазването на посудата и приборите;
- отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;
- отговорност за спазване на санитарно-хигиенните изисквания и правилата за противопожарна безопасност.
5. Подчиненост, връзки и взаимоотношения:
- подчиненост (пряк ръководител) - управителя на фирмата;
- във заведението и фирмата контактува с: колеги-сервитьори, бармани , готвачи , работници в кухня и другия обслужващ персонал;
- контактува с клиентите на заведението.
6. Отчетност: отчита се пред управителя на фирмата включително и паричните средства.
7. Документи, които работникът/ служителят трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за здравословни и безопасни условия на труд; нормативните изисквания към обслужването в заведенията за хранене; други вътрешни актове.
8. Етични задължения: да зачита личното достойнство и правата на всеки клиент на заведението; да проявява дискретност при обслужване на клиентите и им създава приятна обстановка; да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти; да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на заведението.
9. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование: средно/средно професионално;
- други изисквания за длъжността: да знае правилата за обслужване и сервиране, и да умее да работи с касов апарат
- личностни качества: (любезност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.).
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Утвърдил:............................ Изготвил:.....................

Работник:................................................................................................
Подпис:…………..

Дата:…………….


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » Длъжностна характеристика Сервитьор - 2011 г.
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020