Saturday, 15.08.2020, 16:07
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » СЛУЖИТЕЛ, РЕЗЕРВАЦИИ
СЛУЖИТЕЛ, РЕЗЕРВАЦИИ
BoyanovaDate: Wednesday, 19.10.2011, 15:39 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДЛЪЖНОСТТА
СЛУЖИТЕЛ, РЕЗЕРВАЦИИ
Код по НКПД: 4221 2008

Длъжността „Служител, резервации” отговаря на необходимостта да се планират, ръководят и координират дейностите, свързани с резервацията.

І. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.1. Характеристика на изпълняваните работи:
• Ръководи, организира и контролира цялостната дейност по резервациите.
• Проучва рекламациите на клиентите за обслужването и взема мерки за отстраняването на допуснатите слабости и нарушения.
• Оказва съдействие на клиентите на фирмата като им предоставя необходимата информация и приема заявките им.
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
1.2. Функционални и длъжностни изисквания:
• Да познава и спазва законите и нормативните актове специфични за областта, в която работи.
• Да познава и спазва вътрешната нормативна уредба на фирмата – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване на клиентите, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните правила и други.
• Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на Ръководството на фирмата.
• Спазва работното време, трудовата дисциплина и правилата на фирмата.
• Има делови и представителен стил на облекло.
ІІ. ОТГОВОРНОСТИ
• Отговаря за опазване на повереното му имущество.
• Носи отговорност да спазва реда и трудовата дисциплина.
• Ежедневно контролира воденето на резервациите.
• Ежедневно проверява достоверността по отношение на резервирането.
• Носи отговорност за допуснати законови нарушения пред НАП ТД гр. София, Икономическа полиция, НС “Пожарна и аварийна безопасност, Агенция за защита на потребителите.
• Отговаря за техническото състояние на поверената му техника.
• Отговаря за бързото и навременно обслужване на клиентите.
• Носи отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности
• Отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените задачи, в съответствие с функционалното предназначение на длъжността.
• За достоверността и актуалността на даваната информация на другите звена, за даваните становища и консултации в областта на компетенциите на длъжността.
ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА
• Познава добре "профила" на различните типове клиенти и има адекватна комуникация с всеки клиент.
• Притежава способност да определя крайни цели и ги постига своевременно.
• Гради публичност и положителен образ на фирмата.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
2.1. Образование: Висше икономическо образованиe – икономика, маркетинг или туризъм;
2.2. Трудовия стаж: препоръчва се 1 година по специалността.
2.3 Компютърна грамотност и технически умения: Word, Exсel, Internet, Windows. Умение за работа с офис-техника.
2.4. Владеене на чужди езици: Английски език – писмено и говоримо. Втори чужд език е желателно.
2.5. Личностни качества: Добър интелект, самостоятелност, бързина на реакциите, отлични комуникативни умения, изключително добри възможности за концентрация, прецизност, отговорност, устойчивост на стрес, лоялност, последователност, емоционална устойчивост, оперативност, активност.
2.6. Личностни умения:
• Изключително добре развити умения за общуване и работа с хора.
• Умения за справяне с нетърпеливи/недоволни клиенти.
• Умения за бързо решаване на проблеми.
• Умения за самостоятелна работа и работа в екип.
• Самостоятелна организация на труда.
• Спазване на деловия тон на общуване и поведение с клиентите и служителите на фирмата.
• Умение и стремеж към поддържане и повишаване на професионалното ниво.
• Умение за работа в стресови ситуации и при високо натоварване.
V. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
3.1. Вътрешно фирмени връзки: Пряко подчинен на Управителите на фирмата и активно работи с всички служители.
3.2. Външни контакти: Контактува с клиенти на фирмата.
VІ. СИСТЕМА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешно-фирмената система за възнаграждение.
VІІ. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Изготвил: .................. Утвърдил: ......................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Работник (служител): ...............................................................................................
(име, презиме, фамилия)

Подпис на работника (служителя): .......................................

Дата .................


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » СЛУЖИТЕЛ, РЕЗЕРВАЦИИ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020