Saturday, 15.08.2020, 16:39
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
BoyanovaDate: Wednesday, 19.10.2011, 16:07 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността: ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
Код по НКИД: 3322 3003

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Поддържа контакт по предварителна схема с търговските обекти по места.
2. Следи дистрибуцията на фирмените продукти в обектите.
3. Осъществява директни продажби в търговските обекти.
4. Подържа постоянен контакт с клиента, уточнява информация и детайли по дейността. Води и съхранява според изискванията картона на клиента и други необходими формуляри. При необходимост обосновава предложения за сключване на договори за отсрочено плащане и осъществява тяхното сключване след одобрението на управителя.
5. Следи за сроковете на разплащане с клиентите и ги предизвестява за настъпването на падежа. Следи за отразяването в клиентските картони на случаите на забавяне на плащанията.
6. Съгласува с прекия си ръководител списъка на клиентите и актуализацията му.
7. Дава предложения на прекия си ръководител за съществени промени в условията на работа с клиентите.
8. Отчита дейността си пред прекия си ръководител по предварително зададена форма и ред. Изготвя ежедневен отчет за дейността си по зададена форма, който предоставя на прекия си ръководител. Изготвя справки, анализи и препоръки, касаещи търговската дейност на фирмата.
9. Участва в провежданите семинари за фирмено обучение.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за продажбите на дребно и едро на дадена територия.
2. Отговаря за всички отчети за продажби на дребно за дадена територия в и извън търговските обекти.
3. Изпълнява набелязаните обеми за продажба и набелязаните цели за дистрибуция.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на прекия ръководител и на управителя.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа¬ционни връзки и взаимоотношения с всички от персонала на фирмата.
3. Осъществява контакти с представители на клиентите на дружеството.
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) нормативните актове в областта на търговията с продукти на фирмата;
б) вътрешният ред и условията за продажба на крайни клиенти и търговци на едро, както и реда за отпускане на рекламни материали и инсталацията на допълнително оборудване;
в) компютърните системи за отчитане на заявките, поръчките и продажбите;
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: икономическо – мениджмънт и маркетинг.
2. Друга квалификация: работа с компютър и владеене на английски език.
3. Професионален опит: препоръчително над 1 години трудов стаж по специ¬алността.

Изготвил:…………. Утвърдил: ......................
(подпис) (подпис и печат )

Запознат съм със длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Дата на връчване:..................

Служител (имена):................................................................................Подпис на служителя:........................


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020