Tuesday, 04.08.2020, 10:50
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ
ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ
BoyanovaDate: Wednesday, 19.10.2011, 16:09 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността
ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ
код по НКП Д: 3113 3006

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Контролира нормалното функциониране на електрически¬те мрежи и инсталации.
2.Извършва всички видове ремонтни работи по електричес¬ката инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори.
3.Дава указания на длъжностните лица за правилното пол¬зване на електрическите уреди.
4.Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали.
5.Контролира работата и изправността на противопожарни¬те съоръжения и табла.
6.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Отговаря за качественото функциониране на електричес¬ките мрежи и инсталации и противопожарните съоръжения.
2.Носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена на главния енергетик.
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организа¬ционни връзки и взаимоотношения с началниците и специалисти¬те в отделите по производствената и технологична дейности и на¬чалниците на производствените звена.
3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от елек¬троснабдителни предприятия и органи по противопожарна охрана.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а)схемите за скачване на различни видове ключове, контак¬ти, звънци, трансформатори, електромери и електроразпределител¬ни табла и видовете кабели и кабелни съоръжения;
б)реда и изискванията за извършване на ремонтни работи по електро-мрежите и електроинсталациите;
в)нормативните изисквания за безопасност на труда с елек¬трически уреди и работа с противопожарни съоръжения;

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: средно електротехническо.
2.Професионален опит: над 1 година трудов стаж.
VІ. ДРУГИ
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Изготвил:................................... Управител:............................

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен .
СЛУЖИТЕЛ:.....................................................................................................................
(име и фамилия на служителя)

Подпис:........................


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Длъжностни характеристики » ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020