Saturday, 15.08.2020, 16:11
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Здравословни и безопасни условия на труд » Служби по трудова медицина
Служби по трудова медицина
BoyanovaDate: Sunday, 26.06.2011, 20:45 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа. Изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско - съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Службата по трудова медицина не изпълнява разпоредителни и контролни функции.

Статутът на службите по трудова медицина е регламентиран в чл. 25, 25а, 25б, 25в, 25г и 25д от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Дейността на службите по трудова медицина подлежи на регистрация при условията и по реда на Наредба номер 3 от 25.01.2008 г. на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

Основните им функции са:

Да идентифицират и да дават преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите;
Да наблюдават факторите на работната среда;
Да дават съвети за планирането и организацията на труда;
Да дават съвети в областта на здравето, безопасността и хигиената на труда, както и по отношение на индивидуалните и колективните предпазни средства;
Да наблюдават здравето на работниците във връзка с извършваната от тях работа (предварителни и периодични медицински прегледи, наблюдение на рисковитв групи);
Да организират предоставянето на първа помощ и на спешни грижи в случаи на внезапно заболяване, злополука или авария, възникнали на територията на предприятието (отнася се за медицинските специалисти от самостоятелните служби по трудова медицина);
Да участват в анализа на трудовите злополуки и професионалните болести.

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Тя съветва и консултира работодателя чрез:

Участие в разработването и включването на програми за здравословни и безопасни условия на труд в цялостната политка на управление на фирмата;
Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
Наблюдение на здравословното състояние на работниците и анализирането му във връзка с извършваната работа;
Обучение на работници, служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето при работа, оказване на първа помощ.

Всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина.

Материалът е взет от сайта на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - gli.government.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Здравословни и безопасни условия на труд » Служби по трудова медицина
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020