Tuesday, 04.08.2020, 10:56
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Закони » декларация за данъчна регистрация юлнц
декларация за данъчна регистрация юлнц
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 13:23 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
ПИСМО ИЗХ. № 96-МФ-651 ОТ 28.08.2002 Г. НА МФ ОТНОСНО: УВЕДОМЯВАНЕТО НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ДАННИТЕ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ

На основание чл. 27, ал. 1 от Данъчния процесуален кодекс данъчната администрация води данъчен регистър за всички данъчни субекти. Данъчният регистър служи за идентифициране на данъчните субекти и извършваната от тях дейност, подлежаща на контрол.
За юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, чл. 3, ал. 2 и чл. 45, ал. 8 от ЗЮЛНЦ предвиждат вписването им в Централен регистър на Министерството на правосъдието. Това вписване има декларативно действие. Юридическото лице с нестопанска цел се счита за възникнало от датата на вписването му в съдебния регистър. Единствено спрямо заварените лица по силата на § 1, ал. 2 от ЗЮЛНЦ вписването в Централния регистър има конститутивно действие и от този момент юридическите лица с нестопанска цел придобиват статут на такива за осъществяване на общественополезна дейност.
Съгласно чл. 33, ал. 1 от ДПК при всяка промяна на данните в декларацията за данъчна регистрация, както и на данъчния адрес, регистрираното лице е длъжно в 14-дневен срок да уведоми писмено данъчната дирекция по регистрация.
С оглед на изложеното след вписването в съдебния регистър на обстоятелството за осъществяване на общественополезна дейност за юридическото лице възниква задължение в 14-дневен срок да декларира тази промяна, свързана с осъществяваната от него дейност в съответната данъчна дирекция. За заварените юридически лица, които придобиват статут за осъществяване на общественополезна дейност съгласно § 1, ал. 2 от ПЗР на ЗЮЛНЦ, задължението за уведомяване на промени в данъчната декларация възниква от датата на вписването в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

ГЛАВЕН ДАНЪЧЕН ДИРЕКТОР: (п) (Н. ПОПОВ)


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Закони » декларация за данъчна регистрация юлнц
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020