Saturday, 15.08.2020, 16:36
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Закони » Стопанска дейност при юлнц
Стопанска дейност при юлнц
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 15:03 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Едно от големите достойнства на ЗЮЛНЦ е, че той дава възможност на ЮЛНЦ, независимо дали са определени в частна или обществена полза, да извършват допълнителна стопанска дейност, тъй като в днешните условия тя все повече утвърждава ролята си на съществен източник за финансиране и устойчивост на дейността на ЮЛНЦ.
Според закона извършването на стопанска дейност от ЮЛНЦ, на първо място, следва да се подчинява на условията и да спазва реда, определен със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Освен това тяхната стопанска дейност трябва да отговаря на специфичните ограничителни критерии за законност, поставени от ЗЮЛНЦ, които са следните:
Да бъде допълнителна, т.е. нейното извършване по обем да не надвишава обема на основната нестопанска дейност. Този критерий има не толкова финансови, колкото чисто организационни измерения. Една организация разполага с различни по своя характер ресурси – материални, човешки, финансови и други. Допълнителна ще е тази стопанска дейност, при която по-голяма част от цялата съвкупност от ресурсите на организацията е мобилизирана в осъществяването на основната нестопанска дейност и по-малка част в извършването на стопанската.
Да бъде свързана с предмета на основната дейност на ЮЛНЦ, т.е. да представлява средство за постигане на целите на организацията, но не като финансови средства, които се инвестират за постигане на целите, а като дейност, която по своя характер е близка и сходна с основната дейност на организацията и допринася за реализирането на целите.
Приходите от стопанската дейност да се ползват единствено за постигане на определените в устава или учредителния акт на ЮЛНЦ цели, като изрично е забранено разпределянето на печалба.
Предметът на стопанската дейност да бъде регламентиран в основния организационен акт на ЮЛНЦ.
Следователно стопанската дейност на ЮЛНЦ представлява всяка дейност извършвана допълнително от ЮЛНЦ, насочена към реализиране на печалба, регламентирана в неговия устав или учредителен акт и свързана с предмета на основната му нестопанска дейност, приходите от която могат да бъдат използвани единствено за постигане на неговите цели.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 15:04 | Message # 2
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Какво означава самостоятелна и несамостоятелна стопанска дейност на ЮЛНЦ?
Законовите критерии за допълнителност, свързаност и целево използване на приходите от стопанска дейност важат в случаите, когато ЮЛНЦ от свое име извършват стопанска дейност. Това е самостоятелната стопанска дейност на ЮЛНЦ, при която самата фондация или сдружение участва на пазара, като сключва търговски сделки от свое име и за своя сметка.
Възможно е, обаче, стопанската дейност да бъде извършвана и чрез друго юридическо лице – търговец, на което ЮЛНЦ е учредител, едноличен собственик на капитала или има дялове/акции в него. Това представлява несамостоятелната стопанска дейност на ЮЛНЦ.
Най-често една организация започва да извършва несамостоятелна стопанска дейност, когато осъществяваната от него стопанска дейност по своя обем или характер може да наруши някое от изискванията по ЗЮЛНЦ. Когато например, стопанска дейност на едно ЮЛНЦ се развива успешно и нейният обем се увеличи до размери, в които може да се превърне от допълнителна в основна, тогава е по-добре нейното извършване да бъде обособено в отделен субект – търговец.
В други случаи учредяването на стопански субект от ЮЛНЦ, който да извършва стопанска дейност може да е свързано с решение на самата организация, която иска да запази своя чисто нестопански характер.
Допълнителни аргументи в полза на подобно решение биха могли да бъдат и нуждата от обособяването на мениджмънта и ресурсите на стопанската дейност, привличане на кредити, изчистване на потенциални данъчни проблеми и други. В определени хипотези изборът на тази форма на стопанска дейност на ЮЛНЦ може да се налага и от наличието на законовото изискване определен вид дейност да бъде извършвана само от търговец.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Закони » Стопанска дейност при юлнц
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020