Tuesday, 04.08.2020, 11:07
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Закони » ЗАКОННО И ДОГОВРНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ЗАКОННО И ДОГОВРНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:54 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/ УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Сключване на договор чрез представител:

Материалът за тази статия е взет от Практическо ръководство за търговски и граждански договори на Захари Торманов, и от практическите разработки на Веста Консулт. В случай на копиране и разпространение на тези материали, всички авторски права са запазени.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1. Законно представителство

Законните представители са оправомощени от закона да извършват правни действия от името и за сметка на представляваните лица. Тяхното правомощие не възниква в следствие на подписан договор.

Физическите лица сключват договори лично. Изключения правят малолетни и непълнолетни, както и напълно запретените физически лица, от чието име договарят техните законни представители. ЮЛ сключват договори чрез своите представителни органи.

2. Договорно представителство

Договорното Представителство може възниква винаги, когато едно лице (ЮЛ или ФЛ ) упълномощи друго да го представлява. Така възниква т.нар договорно представителство. За разлика от законното, договорното представителство възниква по желание на представляваното лице. Договорното представителство (т.е. овластяване на представителя да договаря от името и за сметка на представлявания ) възниква от упълномощаването. Упълномощаването е едностранен акт на представлявания (упълномощителя). За него не се изисква съгласието на упълномощения/представителя / пълномощника. Пълномощното овластява пълномощника да извърши посочените в пълномощното правни действия, но не го задължава. Иначе казано пълномощникът има право, но не е задължен, да извърши правните действия, за които е упълномощен. Ако представлявания иска да задължи пълномощника да извърши правните действия, за които е овластен, то трябва наред с пълномощното да сключи с него договор. Писменото пълномощно може да е отделен документ или да е включено в договора.

Пълномощното е едностранна правна сделка и отразява единствено волята на упълномощителя.

ВИДОВЕ УПЪЛНОМОЩАВАНЕ:

1. Общо пълномощно (ОП)
ОП овластява пълномощника за извършването на всякакви правни действия от името и за сметка на представлявания. Най-често включва изрази като „да ме представлява пред всички държавни и общински органи, ФЛ и ЮЛ…”, като не се конкретизират (избягват се ) детайлите около правните действия или органите. Този тип пълномощно предоставя широка представителна власт. Дава възможност на пълномощника да се грижи за работите на упълномощителя, без да е нужно отделно упълномощаване за всяка една от тях. (Тук е добре да се отбележи, че при действия, свързани с представителство пред Търговки Регистър към агенция по вписванията, Регистър Булстат, Окръжен съд, Районен съд, Данъчна служба и др подобни, упълномощеният трябва да представя изрично пълномощно за получаването, а не рядко и за подаването, на всякакви видове документи. От тази гл. т. Веста Консулт съветва читателите на този форум, които ще използват тази статия, внимателно да преценят дали пълномощното да бъде изрично или общо. За справка можете да се обадите на съответната институция и да поискате по-детайлна информация за вида на пълномощното )

Общото пълномощно може да се нарече още и генерално. Същото се предоставя, когато представлявания има пълно доверие на представителя. При него съществува реална опасност от злоупотреби, например Представлявания да се окаже обвързан със задължения към трети лица, които не желае да поеме.

2. Специално пълномощно

При специалното пълномощно представляваният овластява пълномощника да извършва точно определени правни действия, т.е. представителната власт на пълномощника е ограничена. В някои случаи самият закон изисква специално/ изрично пълномощно. Такива случаи например са:
- сключване на съдебна спогодба;
- разпореждане с недвижими имоти;
- намаляване, оттегляне или отказ от съдебно производство;

Специалното пълномощно може да е еднократно- пълномощника е овластен да извърши едно правно действие.
- Например да закупи лека кола.

3. Срочно пълномощно

Пълномощието може да е срочно или безсрочно. Срочното пълномощно се дава за определен период от време.

4. Териториално пълномощно

В този случай действието на пълномощното е ограничено до определена територия. Т.е. пълномощникът е овластен да извършва посочените правни действия само на определена територия

ИЗВЪРШВАНЕ НА УПЪЛНОМОЩАВАНЕТО

Упълномощаването, по силата на което възниква договорното представителство, се извършва от представлявания.

ФОРМА НА УПЪЛНОМОЩАВАНЕТО

Формата може да е устна, писмена или с нотариална заверка на подписите. Когато пълномощното се отнася до действие, за което закона изисква определена форма – например нотариална заверка на подписите, пълномощното трябва да е в същата форма. Например договорът за закупуване на лек автомобил е с нотариална заверка на подписа, следователно пълномощното също трябва да е с нотариална заверка на подписа.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

- при смърт или поставяне под запрещение на представителя,
-при смърт или поставяне под запрещение на представлявания,
- при прекратяване на ЮЛ – упълномощител
- при отказ на пълномощника
- при оттегляне на пълномощното
Важно в този случай е да се отбележи, че при оттегляне на пълномощното, ако пълномощникът е сключил договор с трети лица, които не знаят за оттеглянето, договорът ще обвърже упълномощителя. Следователно в тежест на представлявания е да направи всичко възможно и да доведе до знанието на трети лица оттеглянето на пълномощното. Публикуването на съобщение в медия или печатно издание не се приема от съда за достатъчно. За доказателство се приемат съобщения до третите лица, изпратени чрез телеграма, факс, писмо и др.
-за срочно пълномощно- с изтичането на срока


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Закони » ЗАКОННО И ДОГОВРНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020