Tuesday, 04.08.2020, 11:14
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Регистрация на фирми » ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 141, АЛ. 8 ТЗ (ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН)
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 141, АЛ. 8 ТЗ
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 11:06 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 141, АЛ. 8 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Уважаеми Клиенти и Приятели,

Във връзка с промени в законодателството от м. Февруари, от Агенция по Вписванията съобщават, че Управителите са длъжни да подадат декларация по чл 141, ал 8 от Търговския закон. Това е декларация за липса на обстоятелствата по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Можете да намерите бланка и в графата "обмен на бланки"

Надявам се, че сме успяли да бъдем полезни!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 141, АЛ. 8 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Долуподписаният/aта, ..., ЕГН ..., с постоянен адрес: гр. ... , ул. „ ... “ №, притежаващ/а лична карта № ..., издадена на ... г. от МВР - гр. ... , в качеството си на Управител и законен представител на “...“ Е/ООД (в процес на регистрация), със седалище и адрес на управление: гр. ..., ж.к. “...”, п.к. ..., ул. „...“ № ...,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм обявен/а в несъстоятелност, както и че не съм бил/а управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Известно ми е, че за даване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр. ....
ДЕКЛАРАТОР: ............................................

Бланката е взета от и всички авторски права са запазени: zakoni-pravo.blogspot.com/2011/02/141-8.html


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Регистрация на фирми » ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 141, АЛ. 8 ТЗ (ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020