Tuesday, 04.08.2020, 10:53
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Регистрация на фирми » Обнародване на покана в ДВ за свикване на ОС по ЗЮЛНЦ
Обнародване на покана в ДВ за свикване на ОС по ЗЮЛНЦ
MuchakovaDate: Friday, 10.06.2011, 10:50 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл. 26, поканата за свикване се обнародва в ДВ. Ето текста на закона:
Свикване на общото събрание
Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Ако друго не е предвидено в устава, поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Информация за необходимите документи за обнародване на покана за свикване на общо събрание по ЗЮЛНЦ и ТЗ:

1. придружително писмо - свободен текст, подписано и подпечатано;

2. покана за свикване на общо събрание - подписана и подпечатана. Необходимо е да има 2 месеца от изпращането й до датата на свикване на събранието, като тя ще бъде обнародвана един месец по-рано;

3. такса за обнародване - предварително платена по сметките на "Държавен вестник" (до 15 реда - 35 лева, над 15 реда - 70 лева; за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите се заплащат в двоен размер).

4. протокол от заседанието на управителния орган.

Посочените документи се изпращат на адреса на редакцията, който е

1169 София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес

IBAN номерът на банковата сметка на “Държавен вестник” е:
BG10BNBG96613100170401

BIC на БНБ е BNBGBGSD


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Регистрация на фирми » Обнародване на покана в ДВ за свикване на ОС по ЗЮЛНЦ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020