Saturday, 31.10.2020, 21:56
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Съдебно разбирателство » Въпроси относно международни доставки на стоки
Въпроси относно международни доставки на стоки
macinkaDate: Friday, 10.07.2015, 09:36 | Message # 1
Оперативен
Group: Потребители
Messages: 40
Awards: 1
Reputation: 0
Status: Offline
Днешната статия е провокирана отедин периодично повтарящ се казус, който имаме не само в нашия офис. Много
често се сблъскваме със следното. Българско дружество се договаря с
чуждестранна компания да дистрибутира (най-често) в България стоки и
продукти  на чуждестранната компания. Вповечето случаи чуждестранната компания изпраща (най-често по е-мейл)
оторизационно писмо, с което признава правата на българското дружество за техен
изключителен дистрибутор за определена територия ( преобладаваща практика е
тази територия да е България или Източна Европа). И така дистрибуторът
дистрибутира стоките и продуктите на чуждестранната компания, компанията е
доволна докато двете страни по договора за дистрибуция не се спречкат по някой
от долуизброените въпроси: 1.      Спорове относно гаранционенсервиз; 2.      Спорове относно това, чечужестранната компания се договораря с друг български дистрибутор да бъде
изключителен;3.      Спорове за цени на доставки; 4.      Спорове дали българскотодружество е купувач или е дистрибутор, което е пряко сързано със спазването на
гаранционните срокове за дефектирала стока от доставчика;5.      Спорове за това дали трябвавърнатата поради порок в качеството стока да се плати или не трябва да се плаща,
дали трябва да се замени с друга и т.н.             Първият въпрос, който изниква е „Каквоможете да направите в тази ситуация?“            Като за начало пазете си копие откореспонденцията с вашия доставчик, защото всеки уважаващ себе си съд би взел
под внимание е-мейл кореспонденцията, макар и да не я приема като доказателство
на 100%.             Пазете копия от фактурите и многовнимателно прочетете някъде в самата фактура пише ли, че сделките ви с тази
компания са сключени под общи условия или не пише.             Има ли копие от такива общи условияна гърба на пращаните до вас фактури. Ако няма, погледнете внимателно сайта на
вашия доставчик и вижте има ли някъде в него описани общите условия.             Проверете старата кореспонденция ивижте дали са ви изпращани някога по някакъв повод общи условия. Защо вие нужно всичко това?             Общите условия имат силата надоговор и ако сте платили фактура, в която изрично пише, че е за доставка ,
сключена под общи усковия, значи сте приели общите условия с конклудентни
дейстивя. От това правило има едно изключение и то е- ако общи условия не са ви
предоставени и такива не могат да бъдат намерени на общодостъпни места, като
уеб сайта на чуждестранната компания, примерно.             Много е важно да се запознаете съссъдържанието на общите условия, ако такива все пак са ви предоставени, защото в
тях ще намерите информация като например при какви условия важат гаранции и
гаранционен сервиз, кога и дали можете да върнете на доставчика стоките с
изтичащ срок на годност и да правите рекламации, ако имате спорове как следва
да се решават те, по какви правила и от кого. Последното е изключително важно.
Ако страната, в която се намира Вашият доставчик е член на ЕС, ще се приложат
Европейските регламенти, в частност РИМ 1 и Брюксел 2а. Ако в общите условия е
упражнена автономия на волята, то вътре ще пише пред кой съд се решават
споровете ви с вашия доставчик и кое право следва да се приложи ( Българско, немско,
английско или друго). А това от своя страна при евентуално съдебно дело ви
подсказва ( на вас и на вашите адвокати) как да се защитите.              Вторият въпрос, който изниква е „Каквоможете да очаквате?“            Очакванията зависят от бъдещоторазвитие на ситуацията. В общия случай има 3 варианта:  1) разбирате се с и-мейли, писма, обяснения,евентуално и посещения; 2) изпращат ви Европейска заповед за плащане или 3)
направи ви завеждат дело.             И накрая, но не на последно мястокакво можете да направите, ако не се разберете с вашия доставчик?             В случай, че ви заведат дело,следете внимателно пред кой съд е заведено и ако не е пред български-
погледнете общите си условия. Ако нямате общи условия, а чуждестранния ви
доставчик се е позовал на тях, изтъкнете го моментално. Ако делото е пред
чуждестранен съд, задължително направете възражение за неподсъдност, възразете
за начина на връчване, езика на връчване и други подобни. Най-добре се
консултирайте с адвокт, специалист по международно частно право.             Ако доставчикът ви е компания ,регистрирана в ЕС, можете да получите Европейска заповед за плащане, тя е по
реда на Регламент 1896/ 2006г. Текста на Регламента можете да намерите тук: http://vestaconsult.do.am/forum/13-572-1             След текста на регламента са сложениприложенията заедно с указанията за попълването им. Те са абсолютно еднакви за
всички езици като бланка, форма и съдържание. За това, ако получите такъв
формуляр на език, който не разбирате, направете справка с Българския формуляр и
ще се ориентирате по съдържанието по-лесно. Задължително накарайте някой, който
владее езика ОТЛИЧНО да ви гопреведе за всеки случай. Имайте предвид, че термините са често търговски и
юридически и владеенето на езика отлично, както и наличието на специални
познания в тези сфери е много важно за точността и адекватността на превода,
който очаквате да получите. Заедно с Европейската заповед за плащане има и
форма за възражение. Най – добре е ако Европейската заповед за плащане ви се
връчи на чувжестранен език веднага да откажете да я получите именно на това
основание. Към Заповедта трябва да пшолучите приложение с форма за отказ от
получаване, на основание на факта, че не разбирате и не владеете езика, на
който ви е връчена заповедта.             След като вече сте я получили и стесе запознали със съдържанието й, можете да си отговорите на следните въпроси: 1.     Каквозадължение е описано в нея и вие дължите ли го? Ако го дължите в какъв срок е
предвидено да платите доброволно и преди ситуацията да се усложни повече за
вас. 2.     Аковие не дължите тези суми, можете да възразите в 30 дневен срок от получаването
на заповедта. Бланката на възражението ви е приложена към самата заповед, а
можете да я вземете и от бланките към Регламента от линка по-горе. Възражението
можете да изпратите по поща или по куриер до съда , който е издал заповедта.
Някъде в заповедта следва да са описани самият съд и адресът му. Какво ще стане
, ако изпуснете срока за възражение? – Тогава заповедта става задължителна за
изпълнение без значение дали дължите тези пари или не и ще се осъществи принудителноизпълнение, ако не платите доброволно. 3.     Погледнетедали в заповедта е отметнато, че при възражение от Ваша страна, ще се проведе исково
производство. Ако да- значи ще се наложи да подготвите всички необходими
доказателства и материали за едно евентуално бъдещо дело ( чрез които да
докажете, че претендираното от вашия ищец задължение е неоснователно и не се
дължи) и да очаквате призовка за такова. Ще е добре да изградите стратегия как
да подготвите бъдещата си защита. Ако не е отметнато, значи с възражението
срещу Европейската заповед за плащане сте стопирали бъдещи искове срещу вас по
това задължение за сега.     Надявам се да съм била полезна!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Съдебно разбирателство » Въпроси относно международни доставки на стоки
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020