Saturday, 15.08.2020, 15:48
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Държавен вестник » 24.06.2011 - днешен брой на държавен вестник-48 бр.
24.06.2011 - днешен брой на държавен вестник-48 бр.
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 15:34 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Ето от къде можете да изтеглите днешния брой:
<a class="link" href="http://vestaconsult.do.am/DarjavenVestnik/48_11.pdf" rel="nofollow" target="_blank">
Кликни тук</a>


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 15:35 | Message # 2
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Съдържание на днешния брой :

Президент на републиката
Указ № 162 за награждаване на генерал-лейтенант Димитър Радославов Димитров с орден „За военна заслуга“ първа степен
стр. 12

Министерски съвет
Постановление № 163 от 16 юни 2011 г. за закриване на Технологич­ния колеж – София, в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет – София
стр. 12

Министерски съвет
Постановление № 164 от 16 юни 2011 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г.
стр. 13

Министерски съвет
Постановление № 165 от 16 юни 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за охрана при Президента на Република България, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1992 г.
стр. 13

Министерски съвет
Постановление № 166 от 17 юни 2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения
стр. 13


Министерски съвет
Постановление № 167 от 17 юни 2011 г. за приемане на Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
стр. 14

Министерски съвет
Постановление № 168 от 17 юни 2011 г. за предоставяне на средства от държавния бюджет за 2011 г. за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища и за определяне на условията, критериите и реда за предоставянето им
стр. 16

Министерски съвет
Постановление № 169 от 17 юни 2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2011 г.
стр. 18

Министерски съвет
Постановление № 170 от 17 юни 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
стр. 18

Министерски съвет
Постановление № 171 от 17 юни 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г.
стр. 19

Министерски съвет
Решение № 429 от 16 юни 2011 г. за признаване на сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
стр. 20

Министерски съвет
Решение № 430 от 16 юни 2011 г. за признаване на сдружение „Център за психологически изследвания“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
стр. 21


Министерски съвет
Решение № 431 от 16 юни 2011 г. за признаване на сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
стр. 21

Министерски съвет
Решение № 458 от 17 юни 2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Марица“ Оризово – Капитан Ан­дреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от км 89+100 до км 108+260, подучастък Път ІІ-80 (Е-85) Свилен­град – Пъстрогор от км 0+000 до км 2+715, от км 2+715 до км 3+490 и Пътен възел „Свиленград“ при км 99+280“ на територията на община Свиленград, област Хасково
стр. 21

Министерство на здравеопазването
Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента
стр. 29

Министерство на културата
Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности
стр. 31

Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на КУИППД
стр. 34

Министерство на финансите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
стр. 39

Българска народна банка
Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции
стр. 72

Българска народна банка
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск
стр. 72

Българска народна банка
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
стр. 72

Централна избирателна комисия
Решение № 12-ПВР от 18 юни 2011 г. за утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 г.
стр. 73


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Държавен вестник » 24.06.2011 - днешен брой на държавен вестник-48 бр.
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020