Tuesday, 04.08.2020, 11:08
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Държавен вестник » ДВ, брой 43, 07.06.2011
ДВ, брой 43, 07.06.2011
MuchakovaDate: Thursday, 09.06.2011, 11:27 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност
стр. 2

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
стр. 5

Народно събрание
Решение за промени в ръководството и състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
стр. 10

Народно събрание
Решение за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 г. от група народни представители
стр. 10

Народно събрание
Решение за приемане на Процедурни правила за провеждане на избор за попълване на квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет
стр. 11

Народно събрание
Решение за приемане на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.
стр. 12

Министерски съвет
Постановление № 147 от 26 май 2011 г. за приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
стр. 36

Министерски съвет
Постановление № 151 от 30 май 2011 г. за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения
стр. 88

Министерски съвет
Постановление № 152 от 30 май 2011 г. за приемане на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
стр. 94

Министерски съвет
Постановление № 153 от 30 май 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за Националния геофонд, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 1999 г.
стр. 98

Министерски съвет
Постановление № 154 от 2 юни 2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
стр. 99

Министерство на здравеопазването
Наредба № 4 от 27 май 2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава
стр. 100

Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието, младежта и науката
Наредба № РД-07-2 от 25 май 2011 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7, чл. 36, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
стр. 105


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Държавен вестник » ДВ, брой 43, 07.06.2011
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020