Tuesday, 04.08.2020, 11:08
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Държавен вестник » ДВ, брой 44, 10.06.2011
ДВ, брой 44, 10.06.2011
MuchakovaDate: Friday, 10.06.2011, 10:36 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Президент на републиката
Указ № 120 за награждаване на г-н Гауденц Руф с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
стр. 3

Президент на републиката
Указ № 121 за награждаване на г-н Сацуки Еда с орден „Стара планина“ първа степен
стр. 3

Президент на републиката
Указ № 122 за награждаване на проф. Ву Хъонг – заместник-председател на Дружеството за приятелство Виетнам – България, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
стр. 3

Министерски съвет
Решение № 363 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Шугла“, участъци „Север“ и „Юг“, разположено в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана, област Монтана
стр. 3

Министерски съвет
Решение № 364 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находище „Хумни дол“ – участък „Северен“ и участък „Южен“, разположено в землището на с. Доброселец, община Тополовград, област Хасково, на „Интермонтажи“ – ООД, Бургас
стр. 7

Министерски съвет
Решение № 365 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и пясъчници, от находище „Илиина могила“ – участък „I“ и участък „II“, разположено в землището на район „Кремиковци“, Столична община, област София, на „Кариери за чакъл и пясък – България“ – ЕАД, София
стр. 11

Министерски съвет
Решение № 366 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Самоводене“, участък „Запад“, община Велико Търново, област Велико Търново, на „Стрела – 92“ – ООД, Велико Търново
стр. 14

Министерски съвет
Решение № 367 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, годни за производство на бетон и варови разтвори, от находище „Старо Оряхово 2“, разположено в землището на с. Старо Оряхово, община Долни чиф­лик, област Варна, на „Ескана“ – АД, Варна
стр. 18

Министерски съвет
Решение № 368 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Мелницата“, разположено в землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково, на „Фриго – Макс“ – ЕООД, София
стр. 21

Министерски съвет
Решение № 369 от 30 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Коневец“, разположено в землището на с. Коневец, община „Тунджа“, област Ямбол, на „Технострой – инженеринг 99“ – АД, Ямбол
стр. 25

Министерство на външните работи
Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за периода 2011 – 2013 г.
стр. 28

Министерство на отбраната
Правилник за устройството и дейността на Института по отбрана
стр. 32

Министерство на отбраната
Наредба № Н-12 от 18 май 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
стр. 45

Министерство на отбраната
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
стр. 74

Министерство на финансите
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
стр. 77

Министерство на вътрешните работи
Наредба № Iз-1429 от 1 юни 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
стр. 79

Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
стр. 91

Министерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти
стр. 92

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили
стр. 92

Висш съдебен съвет
Наредба № 3 от 30 май 2011 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител
стр. 103

Национален осигурителен институт
Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност
стр. 128

Върховен административен съд
Решение № 2264 от 15 февруари 2011 г. по административно дело № 12207 от 2010 г.
стр. 136


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Държавен вестник » ДВ, брой 44, 10.06.2011
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020