Saturday, 15.08.2020, 16:25
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, Boyanova, kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Новини » обновяване на (програмния продукт за тестване на Д 1,3 и 6)
обновяване на
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 11:29 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

За да изтеглиш файла кликни тук

ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ (ПОД WINDOWS) ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ДАННИ
ЗА “ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.1 „ И ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.6”
Автоматична инсталация на продукта е реализирана за работа
в среда под Windows 2000/XP/Vista /7/ 98/Me.

Продуктът реализира следните функции:

 Запис и редактиране на данни за много осигурители.
 Въвеждане на данни от осигурители с 9, 10 и 13 цифрен БУЛСТАТ.
 Въвеждане на данни от осигурители с ЕГН или ЛНЧ.
 Въвеждане на данни от осигурителни каси.
 Запис и редактиране на Декларация Образец 1, 3 и 6.
 Експортиране на файлове за въведени декларации Образец 1, 3 и 6.
 Експорт на данните във файл с възможност за избор на период. Отговарящ на изискванията на НАП.
 Генериране на придружителни писма при експорт на данните за всеки осигурител.
 Проверка за непозволени символи във всяко поле при въвеждане от клавиатурата.
 Работа с различни осигурители или осигурителна каса.
 Избор на директория за експорт на файл.
 Справки за въведените декларации с възможност за редактиране и изтриване на декларация.
 Импорт на данни от досовските програми на НАП на образец 1 и 3.
 Проверка на файлове с декларации образец 1 и 3.

2. Инсталация

В случай, че работите с предходна версия на ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.1 И 6 (ПОД WINDOWS) желателно е да направите обновяване като инсталирате новата версия 3.03.

Новото във версия 3.03 е:
1. Оправена е грешка при въвеждане на категория персонал 1 при ПНИД 99.
2. Оправена е проверката в поле 16 от декларацията Обр.1, в случаите, когато същото не е попълнено (когато лицето се осигурява само здравно) допустимите стойности са празно, шпации или нули.
3. Променено е за вид осигурен 93 да може да се остави празно в кл.12.1, 12.2 и 12.3.

Новото във версия 3.02 е:
1. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр.3.
2. Добавени са нови поредни номера на ОИК на осигурителя от 01.04.2011.
3. Премахнат е контрола върху ЕИК на осигурителя, когато е 10 цифри.
4. За вид осигурен 93 е заложено да се въвежда в кл.12.1, 12.2 и 12.3. Също така е заложен минимален праг на осигуряване 330 лв.
5. Добавена е възможност за импортиране на данни от досовските версии на НАП за генериране на декларации образец 1 и 3.

Новото във версия 3.00 е:
1. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр.1 и 6 за 2011 година.
2. Оправена е грешка при създаване на Декл.1 с попълнени кл. 16.3.
3. Оправена е грешка при генериране на Декл.1 за 2003 и 2004 година – бутона „Запази” не е активен.
4. Добавен е вид осигурен 93 за периоди след август 2010 година.

Новото във версия 2.20 е:
1. Премахнато е контрола за МОД за вид осигурен 10.
2. Оправена е грешка при тестване за ЛНЧ/Сл.номер на НАП.
3. Добавена е опция за въвеждане „Само за ЗГВРС” – използва се в случаите, когато дадено лице е командировано на територията на Европейския съюз и не подлежи на осигуряване по реда на българското законодателство, но дължи вноски за фонд „ГВРС” и данък по ЗДДФЛ.

Новото във версия 2.10 е:
1. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр.1 за 2010 година.
2. Разширени са възможностите на проверка на файл с Декларации Обр.1 с оглед на уеднаквяване на критериите със СУП.
3. Добавени са проверки на полета 31, 31А, 32 и 33.
4. Оправен е проблема с работните дни за месец 12 2009 за тези които не са използвали Актуализация 2 за 2010.
5. Има промяна на общите настройки на Осигурителя. Трябва да се въведат ПНОИД на осигурителя по години(само за тези години, за които ще се въвеждат Образец 1).
6. Променена е начина на запазване на Образец 6 с оглед на по-лесно разпечатване на декларацията.
7. Тествано е на Windows 7.

Новото във версия 2.00 е:
1. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр.6 за 2010 година.
2. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр.1 от 2003 до 2009 година.
3. Направени са подобрения на проверка на файл с Декларации Обр.1.

Новото във версия 1.04 е:

1. Активна е функцията за проверка на файл с Декларации Обр.1.
2. Променен е начина на създаване на файл за НАП за Декларация Обр.6, по подобие на Обр.1, с избор на период.
3. При създаването на файл за НАП за Декларация Обр.6 има възможност да се направи справка за подадените декларации.

Новото във версия 1.031 е:

1. Оправен е проблема за прехвърляне на данните при актуализацията.
2. За потребителите, които ползват антивирусна програма Avast:
Проблемът с разпознаването на изпълнимия файл на обновлението на програмата за Декларация Обр. 1 като троянски кон е изпратен до ALWIL за възможно най-бързо решение. Очакваме официален отговор от ALWIL. В момента за да можете да работите или трябва да я деактивирате или да прибавите в листа с изключенията.

Новото във версия 1.03 е:

1. Файловете с Декларация Обр.1 отговарят на новите изисквания за приемане от страницата на НАП.
2. Добавена е нова функционалност за попълване на Декларация Обр.1, която при попълването на определени стойности при преминаване на следващите страници от декларацията, подпомага да се попълват само тези клетки, в които е позволено. По този начин ще се намаляват възможностите за грешка.
3. При създаването на файл за НАП за Декларация Обр.1 има възможност да се направи справка за подадените декларации.
4. Отстранен е проблемът, който възниква при въвеждането на някои ЛНЧ и не може да се създаде файл за НАП.
5. Направена е допълнителна проверка за попълването на клетка 12.4 в случаите, при които не трябва да се попълва 1.

Новото във версия 1.02 е:

1. Добавени са липсващите кодове от НКИД 2008 започващи с 0
2. Отстранен е проблемът с визуализацията с процента за трудова злополука при попълване данните на осигурителя.
3. В един файл могат да се запишат няколко основни декларации за едно осигурено лице и за един и същи период.
4. Отстранен е проблемът при въвеждането на служебните номера на НАП.
5. Отстранен е проблемът при създаването на заличаваща декларация и коригираща декларация.

Новата инсталация запазва данните, които вече са въведени, освен ако не сте деинсталирали програмата.

Инсталация

За инсталирането, може и е желателно да се ползва само последната версия на Inst_D1_6_v303_full.exe за Windows 2000/XP/Vista/7 или Inst_D1_6_v303_full.msi за Windows 98/Me. А за надстройването (upgrade) съответно е желателно да ползвате Inst_D1_6_v303.exe за Windows 2000/XP/Vista/7 или Inst_D1_6_v303.msi за Windows 98/Me.

Инсталацията на програмата е автоматична и е предназначена за среда Windows 2000/ XP/ Vista / 98/ Me. За успешно инсталиране на програмата е желателно операционната система да е обновена с най-новите подобрения от Интернет страницата на Microsoft. Също така системата трябва да е настроена за работа с кирилица:
1. Regional and language options->Regional options трябва да е избрано и на двете места Bulgarian и за десетичен знак трябва да е точка, а не запетая.
2. Regional and language options->Regional options->Customize - за десетичен знак трябва да е точка, а не запетая.
3. Regional and language options->Advanced->Language for non-Unicode programs options трябва да е избрано Bulgarian.

При инсталация и работа за среда Windows Vista и 7 трябва да проверите дали е изключен „Контрол върху потребителския акаунт” (Контролен Панел→Център за защита→Други настройки за защита). Ако не е изключен можете да го изключите от „Local Security Policy” (Контролен панел→Административни инструменти). После избирате „Local Policies→Security Options→User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode” да е “Disabled”. След това трябва да рестартирате компютъра за да може промяната да подейства.

За Windows 2000/ XP/ Vista програмата се разпространява под формата на инсталационен файл „Inst_D1_6_vXXX.exe”. Заедно с инсталационният файл е приложен и MS Word файл с инструкция за потребителя за работа с програмата.
Свалете от Интернет страницата на НАП инсталационния файл „Inst_D1_6_vXXX.exe”, и го стартирайте.
Ще се зареди екрана от фиг. 2.1.

За Windows 98 / Ме е необходимо да се инсталира Windows Installer Service ver.2.0 - instmsia.exe върви в пакета заедно с инсталационния файл „Inst_D1_6_vXXX.msi”. Ако не е инсталиран Windows Installer Service след инсталацията му ще е необходимо да се рестартира компютъра. След това стартирате инсталационния файл „Inst_D1_6_vXXX.msi” и ще се зареди екрана

Натиснете бутон <Напред>, за да продължите с инсталацията.

Изберете директория, в която да се инсталира продукта чрез бутона <Промени> или натиснете бутон <Напред> за да инсталирате в предлаганата Ви директория по подразбиране. Ако желаете да прекъснете инсталацията, натиснете <Отказ>.
След това изберете бутон <Инсталирай> за да се инсталира програмата.

След като завърши инсталация натиснете бутон <Завърши>.

В случай, че е възникнал проблем по време на инсталацията, ще бъдете информирани със съобщение от програмата. Запишете каква е грешката и се свържете със служител на НАП, за да получите разяснения и/или указания как да продължите в този случай.

3. Въвеждане и избор на Осигурител

Въвеждане и избор на осигурител:
Отидете в меню “Файл” и изберете “Избор на фирма” или от лентата за инструменти натиснете бутона

Чрез екрана се въвеждат данните на отделните осигурители. Задължителни полета са “БУЛСТАТ на осигурителя”, Име на осигурителя”, “Населено място”, “ПК”, “Адрес за кореспонденция”. Прави проверка за коректност на БУЛСТАТ. Ако даден осигурител е член на Осигурителна каса се въвежда и БУЛСТАТА на ОК. Ако досега не са били въведени данните за ОК при натискане на бутона <ОК> излиза същия екран за да ги въведете.

Чрез екрана се виждат отделните осигурители, за които са въведени данни. Може да се редактира чрез бутона <Редакция> ; да се добави нов осигурител чрез бутона <ПРИБАВИ>. С натискане на бутона <ОК> се избира с кой осигурител да се работи(активен).
След като изберете даден осигурител, вие ще можете да виждате Булстата му в заглавната лента (фиг.3.4)

4. Въвеждане на декларация образец 1

Отидете в меню “Образец 1” и изберете “Нови декларации Обр.1” или от лентата за инструменти натиснете бутона

В страницата се попълват код корекция, период на осигуряване и основните данни за осигуреното лице.
1.Код Корекция – избира се между 0 – основна декларация; 1 – коригираща декларация; 3 – заличаваща декларация.
2.Месец и 3.Година – период на осигуряване (след 2003).
5. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ). Ако номерът не е ЕГН се маха маркера за ЕГН.
5.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - дата на раждане - попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.
5.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - пол - попълва се полът на лицето, за което се подават данните.
5.3. Лицето е с трайно намалена работоспособност от 50 до 100 % - попълва се:
0 - ако лицето не е с трайно намалена работоспособност;
1 - ако лицето е с трайно намалена работоспособност.
6. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
7. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
8. Пощенски код - попълва се пощенският код по местоживеене. – Отпада.
9. Област - попълва се областта, в която се намира населеното място. – Отпада.
10. Населено място - попълва се град/село по местоживеене. – Отпада.
11. Адрес по местоживеене на лицето - попълва се точният адрес. – Отпада.

Бутона <Персонал> се използва, когато при избран период за предния месец вече имаме въведени декларации с определени осигурени и те не са напуснали. Излиза списък на лицата. В него има информация дали за избрания период вече има въведена декларация; ЕГН/ЛНЧ; Флаг за ЕГН; Фамилия; Инициали.
Маркираме <Данни от предх. месец> ако искаме да се попълнят автоматично данните от предходния месец.
За да продължим натискаме бутона <Next>.
Ако вече има попълнена декларация за този осигурен + осигурител + период(месец+година) ще се появи диалог с информация за всички такива декларации. Излиза списък с периода(година и месец); ЕГН/ЛНЧ; Вид осигурен; Код корекция; дали вече има експорт на тази декларация, дали е била въведена с грешни данни. Дава се възможност да се редактира вече въведената декларация или да се създаде нова.

На следващата страница вече е добавена информацията, за кой осигурен се попълват данни в заглавната лента на диалога.
12. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, като помощ може да се извика от съседния бутон:
12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения - попълва се номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.
12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по НКИД. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000". Помощ може да се извика от съседния бутон:
12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя - попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.(Той вече е зададен в основните данни на Осигурителя)
Забележка. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват само за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72 и 82.
12.4. Осигурителят дължи вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - попълва се в една позиция:
- 0 - ако не дължи осигурителни вноски;
- 1 - ако дължи осигурителни вноски.
След 01.01.2011 година отпада
13. Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:
- 0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;
- 1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало - попълва се в две позиции първият ден в осигуряване.
15. Ден, в който осигуряването е прекратено - напр. при прекратяване на правоотношението, при ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, и др. Попълва се в две позиции последният ден в осигуряване.

На страница 3 се попълват:
ЧекБокс за „Само за здравно” – използва се в случаите, когато искаме да е само за здравно и по този начин прави неактивни тези клетки, които не трябва да се попълват.
ЧекБокс за „Само за ЗГВРС” – използва се в случаите, когато дадено лице е командировано на територията на Европейския съюз и не подлежи на осигуряване по реда на българското законодателство, но дължи вноски за фонд „ГВРС” и данък по ЗДДФЛ и по този начин прави неактивни тези клетки, които не трябва да се попълват.
16. Дни в осигуряване - общо.
Забележка. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се подава нова декларация, като в т. 1 "Код корекция" се попълва "К". В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 85, т. 16 не се попълва.
Позиция 1:
- ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 0;
- ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 1.
Позиции 2 и 3:
- попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.
Позиция 4:
- попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88 и 89 попълват 0.
Позиция 5:
- попълва се дневното работно време в часове на осигуреното лице по трудовия му договор; когато дневното работно време по трудов договор е различно през отделните дни в месеца, се попълва средночасово работно време на ден; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88 и 89 попълват 0.
Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6 и т. 16.А, трябва да съответства на дните, посочени в позиции 2 и 3 на т. 16.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски - попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски, за които е изплатено/начислено възнаграждение или е упражнявана дейност по Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск и всички дни с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 КСО.
16.2. Дни във временна неработоспособност, с изключение на дните, посочени в т. 16.5, 16.6 и 16.А - в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, санаторно-курортно лечение, карантина с право на обезщетение.
В тази точка се попълват и дните във временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане след прекратяване на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди 1.01.2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата.
16.3. Дни за отглеждане на малко дете и в неплатен отпуск за бременност и раждане - в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167, 167а КТ, както и дните в неплатен отпуск за бременност и раждане.Тази точка се попълва и от самоосигуряващи се лица, които ползват аналогични права.
16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и др. дни в осигуряване без осигурителни вноски.
16.5. Дни в трудова злополука, с изключение на дните, посочени в т. 16.А - попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради трудова злополука с право на обезщетение. В тази точка се попълват и дните в трудова злополука след прекратяване на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди 1.01. 2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата.
16.6. Дни в професионална болест, с изключение на дните, посочени в т. 16.А - попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради професионална болест с право на обезщетение. В тази точка се попълват и дните в професионална болест след прекратяване на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди 1.01.2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата.
16.А. Дни във временна неработоспособност, с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 4 КСО - попълва се броят на работните дни, за които работодателят е изплатил възнаграждение на основание чл. 40, ал. 4 КСО.
16.7. Отработени часове - общо - попълва се броят на отработените часове през месеца, след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 85, 86, 87, 88 и 89.
16.8. Часове положен извънреден труд - попълва се броят на отработените часове извънреден труд, след превръщане на нощните часове в дневни. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 85, 86, 87, 88 и 89.

На страница 4 се попълват:
В зависимост от попълненото от предходните страници са активни само тези клетки, в които може да се попълва стойност в лева и тези проценти, които могат да се променят.
17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане - попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване.
В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 4 КСО.
17.1. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на отглеждане на дете до две години по Кодекса на труда, а за четвърто и следващо дете до изтичането на 6 месеца непосредствено след отпуска по чл. 163 КТ.
17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане - попълва се сума, равна на размера на среднодневния осигурителен доход, от който е изчислено обезщетението, умножен по броя на дните, за които е изплатено обезщетение за временна неработоспособност или бременност и раждане.
Фиг4.7.
Забележка. Попълва се само в случаите, в които временната неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, трудова злополука или професионална болест е възникнала преди 1.01. 2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата.
18. Върху сумата в т. 17 и 17.1 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година.
19. Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски - попълва се сумата за социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на работниците и служителите в пари или в натура, върху която се дължат осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване.
20. За фонд "Пенсии" върху сумата в т. 19 - попълва се процентът осигурителна вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване и ЗБ на ДОО за съответната година за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице, когато е попълнена т. 19.
21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 4 КСО, с изключение на сумата по т. 19 - попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 КСО, вкл. сумата по чл. 40, ал. 4 КСО. При попълване на данните не се включва сумата по т. 19.
22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се процентът осигурителна вноска за фондовете на ДОО съгласно Кодекса за социално осигуряване и ЗБ на ДОО за съответната година за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице без фонд "Трудова злополука и професионална болест".
22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година, когато е попълнена т. 19 и/или т. 21.
22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се процентът осигурителна вноска за сметка на осигурителя за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и приложение № 2 от ЗБ на ДОО за съответната година.
23. За Учителски пенсионен фонд върху сумите в т. 21 - попълва се процентът на осигурителната вноска за сметка на работодателя, която се внася в приход на УПФ, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година. Отнася се само за лицата с учителски трудов стаж.
25. За професионален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на вноската за сметка на работодателя съгласно Кодекса за социално осигуряване.
26. За универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване, за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице.
27. Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване - попълва се осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете по чл. 165, и 167а КТ, за служителите на Българската православна църква, които не са в трудови правоотношения и не получават възнаграждения, за граждани, изпълняващи мирновременна алтернативна служба, и др.
28. Върху сумата в т. 27 - попълва се процентът здравноосигурителна вноска за сметка на работодателя или самоосигуряващия се.
Важно: Процентите, които са заредени в падащите менюта са за вида осигурен избран в страница 3 и периода, за който се отнася тази декларация.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 24.06.2011, 11:30 | Message # 2
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
На страница 5 се попълват:

В зависимост от попълненото от предходните страници са активни само тези клетки, в които може да се попълва стойност в лева и тези проценти, които могат да се променят.
29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.
30. Процент вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се процентът на осигурителната вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", определена със ЗБ на
ДОО.
Забележка. Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
31. Начислен месечен облагаем доход - попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се за лица с попълнен "Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 70, 72, 82, 83.
31а. Начислен месечен данък - попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 3 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - попълва се размерът на направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход, начислен за месеца. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
33. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" - попълва се размерът на внесените през месеца за сметка на лицето чрез работодателя лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход, начислен за месеца. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.

Маркираме <Продължение> ако искаме след като се запише декларация автоматично да започнем попълването на нова.
Декларацията се записва като натиснем бутона <Finish>. Ако в страници 3 до 5 има грешна информация излиза съобщение

Можете да запишете декларацията с тези грешки, като натиснете бутона <Yes>. При справките и списъците за експорт ще ви излиза информация, че тази декларация има грешни данни. Ако натиснете бутона <No> можете да промените част от данните, като се придвижвате през страниците с бутоните <Next> (следващ) и <Back>(предходен). Ако промените вида осигурен в страница 2 поле 12 ще загубите въведените данни от страница 4 и 5.
Забележка. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27 и 28.
Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 85, точки от 17 до 34 не се попълват.

5. Въвеждане на декларация образец 3
Отидете в меню “Образец 1” и изберете “Нови декларации Обр.1” (фиг. 5.1.) или от лентата за инструменти натиснете бутона

На страницата е изобразена декларация образец 3.
В нея се попълват код корекция, период на осигуряване и основните данни за осигуреното лице.
1.Код Корекция – избира се между 0 – основна декларация; 1 – коригираща декларация; 3 – заличаваща декларация.
2.Месец и 3.Година – период на осигуряване (след 2000).
5. Вид осигурен.
6. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ). Ако номерът не е ЕГН се маха маркера за ЕГН.
7. Фамилия - попълва се с големи букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
8. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
9. Ден в месеца, от който се внасят осигуровки.
10. Ден в месеца, до който се внасят осигуровки.
11. Доход, върху който се внасят осигуровки.
12. Процент от дохода за осигуровки. С попълването на вид осигурен се попълва автоматично.
Таблица на въведените осигурени, които отговарят на попълнените критерии: Код корекция; период(месец и година); ЕИК; Вид осигурен.
Бутон „Добави” – прави проверка дали са попълнени правилно данните за осигурения и го добавя в таблицата отдолу. Ако вече го има пита дали да се заменят старите данни с новите.

Бутон <Персонал> – излиза диалог . На него има - Таблица с осигурени лица; бутони <За период>, <Избери всички>, <Избери недобавени>. Избира се период, в който има декларации с Обр.3 и в последствие като се изберат всички или само на определени лица ще се добавят декларации като се вземат предвид попълнените полета, начален ден, краен ден и доход.

6. Въвеждане на декларация образец 6

Добавяне на декларация образец 6.

Отидете в меню “Образец 6” и изберете “Нови декларации Обр.6” (фиг. 6.1.) или от лентата за инструменти натиснете бутона
Въвеждане на данни в колона от декларацията.

Изберете код корекция от падащото меню

За да изтриете въведен код корекция, изберете отново падащото меню и изберете празния ред.

Изберете вид плащане от падащото меню или от бутона до него и ще излезе помощен диалог с описания на видовете плащания
За да изтриете въведен вид плащане, изберете отново падащото меню и изберете празния ред.
Изберете месец и година от падащите менюта
За да изтриете въведен месец или година, изберете отново падащото меню и изберете празния ред.
След като изберете определена поредица от код корекция, вид плащане, месец и година, ще се активират полетата, които можете да попълните. Въведете необходимите суми в тях
Изберете дата на изплащане/начисляване от екрана, който излиза при натискане на бутона до съответното поле и излиза екрана за избор на дата.
Чрез стрелките в горната част на екрана можете да промените месеца на предишен или следващ:
За да изберете месец, натиснете левия бутон на мишката върху името на месеца. Ще се появи падащо меню.
За да промените годината, натиснете левия бутон на мишката върху показаната година от календара в горната част на прозореца. Можете да промените годината със стрелките нагоре и надолу, показани до полето за въвеждане на година
Маркиране на дата
Изберете желаната дата от календара с кликване с левия бутон на мишката (фиг. 6.10):
При натискане с левия бутон на мишката върху дата от календара, избраното поле се маркира в син цвят. Натиснете бутон „Затвори”. Избраната дата ще се копира на основния екран (фиг. 6.11).
Ако искате да изтриете Дата на изплащане/изчисляване махнете отметката в началото клетката
Запис на въведените данни:
Данните от декларацията са записани.
Програмата проверява въведените данни според правилата за валидация на декларация 6. При несъответствия се извеждат предупредителни съобщения, уведомяващи потребителя какви са откритите грешки и кои полета следва да бъдат коригирани
Появява се нов екран, на когото можете да разпечатате декларацията(Бутона „Печат”), да затворите прозореца с декларацията(Бутона „Затвори”) или да се върнете да редактирате декларацията(Бутона „Редакция”).
Печат на въведените данни:
Програмата предоставя възможност за отпечатване на визуализираната декларация 6 съобразно бланката, одобрена в ДВ от 23.01.2007 г.
Натиснете Бутона „Печат”. Излиза екрана за принтиране в Windows. Изберете бутон “Preferences”, за да направите нужните настройки за принтиране на декларацията
Настройте ориентирането на страницата на „Landscape” и натиснете бутон „ОК”
Натиснете бутон “Print”, за да принтирате декларацията

7. Справки за въведени декларации образец 1.
Отидете в меню “Образец 1” и изберете “Въведени Декларации Обр.1” или от лентата за инструменти натиснете бутона
Въведени Декларации Обр.1
Показва се диалогов прозорец
Натискайки бутона <За период> се показва диалогов прозорец с периодите, за които има въведени декларации образец 1 за този осигурител
След като маркираме определени периоди натискаме бутона <ОК> и се визуализират въведените декларации
Ако дадена декларация е въведена с грешни данни се визуализира икона в началото на реда.
Можем да изтрием определени декларации като маркираме дадена от тях, кликвайки с левия бутон на мишката върху определен ред от списъка и след това да натиснем бутона <Изтриване>. При изтриване се показва съобщение за изтриване и искане за потвърждение за това
Можем да редактираме дадена декларация като я маркираме и след това да натиснем бутона <Редакция>.
Показва се същия диалогов прозорец с въвеждането на декларация образец 1, като данните са заредени предварително. Ако се смени вида осигурен, данните от следващите прозорци се нулират.
8. Справки за въведени декларации образец 3.
Отидете в меню “Образец 3” и изберете “Въведени Декларации Обр.3” ) или от лентата за инструменти натиснете бутона
Въведени Декларации Обр.3
Показва се диалогов прозорец
Натискайки бутона <За период> се показва диалогов прозорец с „периодите+код корекция+вид осигурен”, за които има въведени декларации образец 3 за този осигурител
След като маркираме определен период+код корекция+вид осигурен натискаме бутона <ОК> и се визуализират въведените декларации на този осигурител за този период+код корекция+вид осигурен.
Ако дадена декларация е въведена с грешни данни се визуализира икона в началото на реда.
Можем да изтрием определени декларации като маркираме дадена от тях, кликвайки с левия бутон на мишката върху определен ред от списъка и след това да натиснем бутона <Изтриване>. При изтриване се показва съобщение за изтриване и искане за потвърждение за това
9. Справки за въведени декларации образец 6.
Отидете в меню “Образец 6” и изберете “Въведени Декларации Обр.6” или от лентата за инструменти натиснете бутона
Въведени Декларации Обр.6
Показва се диалогов прозорец
Можем да изтрием определени декларации като маркираме дадена от тях, кликвайки с левия бутон на мишката върху определен ред от списъка и след това да натиснем бутона <Изтриване>. При изтриване се показва съобщение за изтриване и искане за потвърждение за това

Можем да редактираме дадена декларация като я маркираме и след това да натиснем бутона <Редакция>.
Показва се същия диалогов прозорец с въвеждането на декларация образец 6, като данните са заредени предварително.
10. Създаване на текстов файл за НАП за декларация образец 1

Отидете в меню “Файл” и изберете “Създаване на текстов файл за НАП Обр.1” или от лентата за инструменти натиснете бутона
Визуализира се диалогов прозорец
Натискайки бутона <За период> се показва диалогов прозорец с периодите, за които има въведени декларации образец 1 за този осигурител

След като маркираме определени периоди натискаме бутона <ОК> и се визуализират въведените декларации на този осигурител за тези периоди.

Ако искаме да се маркират всички записи натискаме бутон <Избор всички>. Ако има декларации, които преди това не са били експортирани, можем да маркираме само тях с бутона <Непратени>. Бутона <Откажи всички> се използва за да се размаркират всички маркирани досега.
След като сме избрали кои декларации да експортираме, натискаме бутона <Запис>. Появява се диалог, къде да запишем файла

След като го запишем, автоматично се генерира придружително писмо с попълнен Булстат, име на осигурител, от месец до месец и броя записи декларации образец 1. Автоматично се отваря в Wordpad и ако желаете може да го редактирате и отпечатате.

Ако осигурителя е член на осигуртелна каса ще се появи още един бутон <Членове ОК> Първо се натиска този бутон и се появява списък на въведените членове на Осигурителната каса, чиито член е активния осигурител. Избират се на кои осигурители да се експортират декларациите образец 1 и след това се следва последователността като при непринадлежащ на ОК. Различното е, че също така не се отварят автоматично придружителните писма във Wordpad, ами се визуализира в коя папка са записани.

11. Създаване на текстов файл за НАП за декларация образец 3
Отидете в меню “Файл” и изберете “Създаване на текстов файл за НАП Обр.3” или от лентата за инструменти натиснете бутона

Визуализира се диалогов прозорец

Натискайки бутона <За период> се показва диалогов прозорец с „периодите+код корекция+вид осигурен”, за които има въведени декларации образец 3 за този осигурител

След като маркираме определен „периоди+код корекция+вид осигурен”натискаме бутона <ОК> и се визуализират въведените декларации на този осигурител за този „периодите+код корекция+вид осигурен”.

Ако искаме да се маркират всички записи натискаме бутон <Избор всички>. Ако има декларации, които преди това не са били експортирани, можем да маркираме само тях с бутона <Непратени>. Бутона <Откажи всички> се използва за да се размаркират всички маркирани досега.
След като сме избрали кои декларации да експортираме, натискаме бутона <Запис>. Появява се диалог, къде да запишем файла

След като го запишем, автоматично се генерира придружително писмо с попълнен Булстат, име на осигурител, от месец до месец и броя записи декларации образец 3. Автоматично се отваря в Wordpad и ако желаете може да го редактирате и отпечатате.

12. Създаване на текстов файл за НАП за декларация образец 6

Отидете в меню “Файл” и изберете “Създаване на файл Обр.6” или от лентата за инструменти натиснете бутона

Визуализира се диалогов прозорец

Показват се всички декларации образец 6 за активния осигурител. По същия начин както и при декларации образец 1 се избират и експортират. Единственото различно е че не се изписва в придружителното писмо от месец до месец.
Ако е член на осигурителна каса пак се появява бутон <Членове на ОК> за да се изберат за кои членове да се направи експорт.

13. Проверка на файлове с декларации образец 1

Отидете в меню “Файл” и изберете “Четене от файл Обр.1” или от лентата за инструменти натиснете бутона

Визуализира се диалогов прозорец (Фиг.13.2.).

Фиг.13.2.

От бутона <Файл> се извиква диалогов прозорец за да се избере файл за проверка. След като се изберете файла се обработват и се визуализират всички декларации. Ако дадена декларация има някаква грешка на реда отпред се появява иконата . След като я изберете отдолу се визуализират грешките. Може да разпечатате всички грешки от бутона <Печат грешки>. Ако не е активен файла няма грешни декларации.

14. Проверка на файлове с декларации образец 3
Отидете в меню “Файл” и изберете “Четене от файл Обр.3” (фиг. 14.1.)

Фиг. 14.1.

Визуализира се диалогов прозорец (Фиг.14.2.).

Фиг.14.2.

От бутона <Файл> се извиква диалогов прозорец за да се избере файл за проверка. След като се изберете файла се обработват и се визуализират всички декларации. Ако дадена декларация има някаква грешка на реда отпред се появява иконата . След като я изберете отдолу се визуализират грешките. Може да разпечатате всички грешки от бутона <Печат грешки>. Ако не е активен файла няма грешни декларации.
15. Импорт на декларации образец 1
Отидете в меню “Образец 1” и изберете “Импорт на декларации Обр.1”

Визуализира се диалог . От бутона <Файл MSDOS> се визуализира диалог „Open file”
, който се търси файл DB_OSIG.DBF на досовската програма на НАП за Обр.1 и 6.
След като го откриете ще се визуализират въведените осигурители
Можете да изберете един или няколко осигурителя и да натиснете бутона <Импорт>. Ако вече има осигурител с този ЕИК ще ви попита дали искате за замените данните му
Ако дадено ЕГН/ЛНЧ вече го има като данни ще ви попита да го замените с новите данни
Опциите са:
Бутона <Да> да го замените само него и при следващото ЕГН, което го има ще се визуализира същото съобщение;
Бутона <Да за всички>, ще се заменят всички данни на съвпадащите ЕГН/ЛНЧ.
Бутона <Не> няма да се заменят данните за него и при следващото ЕГН, което го има ще се визуализира същото съобщение;
Бутона <Не за всички>, няма да се заменят данните на съвпадащите ЕГН/ЛНЧ.
В последствие се визуализира отчет за добавените декларации обр.1.
16. Импорт на декларации образец 3
Отидете в меню “Образец 3” и изберете “Импорт на декларации Обр.3”

Визуализира се диалог От бутона <Файл MSDOS> се визуализира диалог „Open file”
, който се търси файл OSIGR.DBF на досовската програма на НАП за Обр.3.
От бутона <Файл Windows> се визуализира диалог „Open file”
, който се търси файл OSIGR.MDB на предишната уиндоуска програма на НАП за Обр.3.
След като го откриете ще се визуализират въведените осигурители
Можете да изберете един или няколко осигурителя и да натиснете бутона <Импорт>. Ако вече има осигурител с този ЕИК ще ви попита дали искате за замените данните му
Ако дадено ЕГН/ЛНЧ вече го има като данни ще ви попита да го замените с новите данни
Опциите са:
Бутона <Да> да го замените само него и при следващото ЕГН, което го има ще се визуализира същото съобщение;
Бутона <Да за всички>, ще се заменят всички данни на съвпадащите ЕГН/ЛНЧ.
Бутона <Не> няма да се заменят данните за него и при следващото ЕГН, което го има ще се визуализира същото съобщение;
Бутона <Не за всички>, няма да се заменят данните на съвпадащите ЕГН/ЛНЧ.
В последствие се визуализира отчет за добавените декларации обр.3.
17. Проблеми и решения
Възможно е при работа с продукта да възникнат проблеми.
Съобщете своевременно за всички забелязани от Вас проблеми при работа с приложението - обратната връзка с потребителя е важна за подобряване и усъвършенстване на продукта.
Последна актуална версия можете да изтеглите от Интернет страницата на НАП.

кликни тук


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Новини » обновяване на (програмния продукт за тестване на Д 1,3 и 6)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020