Saturday, 15.08.2020, 16:21
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, Boyanova, kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Новини » Променена е Инструкция №5 за работа с осигурителния архив
Променена е Инструкция №5 за работа с осигурителния архив
BoyanovaDate: Friday, 11.05.2012, 15:11 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Националният осигурителен институт уведомява всички заинтересовани лица, че от 8 май 2012 г.са в сила изменения и допълнения в Инструкция №5 за приемане и съхранение на разплащателните ведомости на прекратените осигурители без правоприемник (обнародвана в ДВ бр.34/ 04.05.2012 г.).

С промените в инструкцията е допълнен списъкът с лицата, които могат да подават заявление-декларация, удостоверяваща, че осигурителят е прекратил дейността си. Сред тях са добавени представителите на търговски дружества, неперсонифицирани дружества и кооперации, а също така синдиците и ликвидаторите. В групата фигурират още наследниците на починалите еднолични търговци, собственици на търговски дружества или самоосигуряващи се лица, както и още няколко вида представители на юридически лица, съхраняващи осигурителни документи. С направените допълнения се разширява кръгът от представителите на юридически и физически лица, подаващи заявление-декларация, което като цяло облекчава процедурата.

В интерес на работодателите има изменения и в текстовете, които се отнасят до издаваните от НОИ удостоверения за предаване на разплащателните ведомости. Документът, който се предоставя на осигурителя след подписване на приемно-предавателния протокол за вече предоставената осигурителна документация, е с променен срок на валидност от шест на дванадесет месеца.
В новия текст на инструкцията се дава възможност при прекратяване на регистрацията на клонове или поделения на чуждестранни осигурители със седалище и адрес на управление в чужбина разплащателните ведомости да се предават в НОИ без да е извършена ликвидация. Тъй като липсва правна възможност за изискване на документи за вписване и ликвидация в Търговския регистър от тази група осигурители, с изменението на инструкцията ще се гарантират пенсионните права на техните служители.
С Инструкция №5 се уреждат редът и условията за предаването, приемането, обработването, съхраняването и използването на разплащателните ведомости на осигурители, които са прекратили дейността си без правоприемник, както и на документите, въз основа на които се установява осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

www.noi.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Новини » Променена е Инструкция №5 за работа с осигурителния архив
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020