Tuesday, 04.08.2020, 10:16
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, Boyanova, kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Новини » БЮДЖЕТНАТА ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ- 2012
БЮДЖЕТНАТА ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ- 2012
BoyanovaDate: Friday, 11.05.2012, 15:17 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Бюджетната позиция на страната през първото тримесечие на 2012 г. се подобрява спрямо същия период на 2011 г., като касовият дефицит по КФП към края на месец март 2012 г. е 687,2 млн. лв. при дефицит в размер на 741,9 млн. лв. към март 2011 година. Бюджетното салдо по консолидирания бюджет към март 2012 г. се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 430,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 256,8 млн. лева. Фискалният резерв към 31 март 2012 г. възлиза на 4,5 млрд. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец март възлизат на 5 955,7 млн. лв. или 20,7 % от годишните разчети. Спрямо същия период на 2011 г. постъпленията по КФП бележат ръст от 7,7 % или 426,2 млн. лв., което се дължи в най-голяма степен на ръста на приходите от ДДС (33,4 %). Спрямо края на март 2011 г. данъчните приходи са нараснали с 8,2 %, или в бюджета са постъпили с 374,6 млн. лв. повече. Неданъчните приходи и помощите също бележат ръст спрямо същия период на 2011 г. с 51,6 млн. лв. (5,4 %).

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, към края на месец март възлиза на 4 954,6 млн. лв., което е 83,2 % от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 1 039,6 млн. лв., което е 27,1 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 2 442,4 млн. лв. или 21,5 % от програмата за годината. Приходите от ДДС възлизат на 1 554,8 млн. лв. или 21,9 % от планираните със ЗДБРБ. Постъпленията от акцизи към месец март възлизат на 853,3 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 20,7 %. Приходите от мита възлизат на 27,9 млн. лв. или 23,2 % от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци, в т.ч. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО, са в размер на 183,0 млн. лв., което е 22,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31 март са 1 289,6 млн. лв. или 23,2% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите възлизат на 1 001,1 млн. лв. или 14,0 % от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС към 31 март възлизат на 6 642,9 млн. лв., което е 22,3 % от годишния разчет. В структурно отношение се наблюдава нарастване спрямо март 2011 г., основно при субсидиите и капиталовите разходи, което е свързано основно с усилията за ускоряване на усвояването на средствата по програмите и фондовете на ЕС. По-ранното изплащане от ДФ „Земеделие" на субсидиите за тютюнопроизводителите през настоящата година обуславя ръста при разходите за субсидии, докато при капиталовите разходи ръста се дължи основно на по-високи разходи по Оперативните програми и фондове на ЕС. Текущите нелихвени разходи са в размер на 5 488,2 млн. лв. (24,4 % от разчета за годината), капиталовите разходи (включително нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 558,9 млн. лв. (10,5 % от разчетите), а лихвените плащания - на 289,0 млн. лв. (40,3 % от планираните в бюджета за 2012 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през първото тримесечие на 2012 г. от централния бюджет, възлиза на 306,8 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 март 2012 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Из www.minfin.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Новини » БЮДЖЕТНАТА ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ- 2012
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020