Saturday, 15.08.2020, 16:33
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Обществени поръчки » Актуални обществени поръчки към 07.06.2011
Актуални обществени поръчки към 07.06.2011
MuchakovaDate: Thursday, 09.06.2011, 12:02 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Пълен материал можете да намерите на адрес: КЛИК

Номер 4 от 09.06.2011 - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Обявление за поръчка
Доставка на хартия и канцеларски материали за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" по следните обособени позиции: 1. Позиция: Копирна и принтерна хартия; 2. Позиция: Други канцеларски материали; 3. Позиция: Консумативи за офис техника; 4. Позиция: Консумативи и аксесоари за компютри
Доставки
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 3 от 09.06.2011 - Национална агенция за приходите, Териториална дирекция - Варна
Обявление за поръчка
“Услуги по техническо обслужване и ремонт /при необходимост/ на леки автомобили, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи (без годишен технически преглед и без пътна помощ), предоставени на ТД на НАП – Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен, по обособени позиции”
Услуги
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 2 от 09.06.2011 - Контролно-техническа инспекция
Обявление за обществена поръчка
Изработване на регистрационни табели за земеделска и горска техника и машини за земни работи
Услуги
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 1 от 09.06.2011 - Община Пловдив
Обявление за поръчка
"Избор на оператор на обществена мобилна телефонна мрежа за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на администрацията на Община Пловдив, включително пловдивските общински предприятия и пловдивските общински социални заведения"
Услуги
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 12 от 08.06.2011 - Българска народна банка
Обявление за обществена поръчка
Абонаментно поддържане на копирни машини и факс апарати "Xerox" в сградите на БНБ в София и страната
Услуги
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 11 от 08.06.2011 - Община Ветрино
Обявление за обществена поръчка
Доставка на оборудване и обзавеждане за НЧ “Христо Ботев”, НЧ “Нива”, НЧ “Христо Смирненски” и НЧ “Народна просвета”
Доставки
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 10 от 08.06.2011 - Министерство на околната среда и водите
Обявление за обществена поръчка
„Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерството на околната среда и водите, и специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност”
Услуги
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 9 от 08.06.2011 - "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД
Обявление за обществена поръчка от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
"Проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчните води от ПОК "Леденика" на "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД, природен парк "Врачански Балкан"
Строителство
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 8 от 08.06.2011 - Многопрофилна болница за активно лечение "Иван Скендров" - ЕООД, гр. Гоце Делчев
Обявление за поръчка
Доставка на лекарствени продукти чрез периодични доставки по заявка за нуждите на МБАЛ “Иван Скендеров” - ЕООД, гр. Гоце Делчев, ул. “Стара планина” № 54, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград в рамките на срока на сключения договор с определения Изпълнител
Доставки
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 7 от 08.06.2011 - "Мини Марица-изток" - ЕАД
Обявление за обществена поръчка от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
„Изработка и доставка на нова конструкция носещи ролки А 159х670-6310 за ГТЛ 1800” - реф. № 91/2011 г. – ЗОП.
Доставки
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 6 от 08.06.2011 - Община Разлог
Предварително обявление за обществена поръчка
Позиция № 1: Доставка на оборудване на „Посетителски информационен център”- поставяем обект пред УПИ ХL, кв. 41, с. Баня, общ. Разлог по проект BG161PO001/3.1- 02/2009/006/28.12.2010 г. “Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в Община Разлог”; Позиция № 2: Доставка и монтаж на съоръжения за „Воден атракцион – Детска игрова зона със съоръжения за игра с вода” в УПИ VІ, пл. № 348, кв. 29 по плана на с. Баня, общ. Разлог по проект BG161PO001/3.1- 02/2009/006/28.12.2010 г. “Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в Община Разлог”
Доставки
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 5 от 08.06.2011 - Община Добричка, град Добрич
Обявление за поръчка
Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от населените места на община Добричка, на депо за ТБО до с. Богдан.
Услуги
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 4 от 08.06.2011 - Национална агенция за приходите, Териториална дирекция - Варна
Обявление за поръчка
”Абонаментно поддържане (профилактика и ремонт), включително подмяна на резервни части и консумативи при необходимост, на климатична техника в административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”.
Услуги
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 3 от 08.06.2011 - МБАЛ "Света Марина" - ЕАД, Варна
Обявление за поръчка
Открита процедура по реда на ЗОП за възлагането на обществена поръчка за доставкa на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ “Света Марина” - ЕАД
Доставки
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката

Номер 2 от 08.06.2011 - Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Враца
Обявление за обществена поръчка
Доставка на консумативи /касети с тонер/ за принтерна и копирна техника за административната дейност на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Враца
Доставки
Преглед на обществената поръчка Изтегли поръчката


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Обществени поръчки » Актуални обществени поръчки към 07.06.2011
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020