Tuesday, 04.08.2020, 11:20
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Обществени поръчки » Актуални обществени поръчки, към 10.06.2011
Актуални обществени поръчки, към 10.06.2011
MuchakovaDate: Friday, 10.06.2011, 10:41 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Можете да изтеглите документацията за кандидатстване по поръчките от НАШИЯ BLOG
Номер 2 от 10.06.2011 - Община Плевен
Обявление за обществена поръчка
Ремонт на общински пътища в Община Плевен
Строителство

Номер 1 от 10.06.2011 - Община Ловеч
Обявление за обществена поръчка
Ремонти на обекти в Община Ловеч
Строителство

Номер 21 от 09.06.2011 - Община Левски
Обявление за обществена поръчка
Основен ремонт на пътна настилка на улица “Патриарх Евтимий” и основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на ул. ”Райко Даскалов” в гр. Левски, община Левски
Строителство

Номер 20 от 09.06.2011 - Медицински университет - София - Ректорат
Обявление за обществена поръчка
Доставка на апаратура и оборудване за нуждите на Център по молекулна медицина при Медицински университет - София, по 5 обособени позиции, по инфраструктурен проект “Доизграждане на звена „Клетъчни и тъканни култури” и „Микрочипове и лазерна микродисекция” към Център по молекулна медицина, МУ - София” - договор 8И-2009/26.03.2010, финансиран от СМН, МУ -София.
Доставки

Номер 19 от 09.06.2011 - Община Бургас
Обявление за обществена поръчка
„Избор на изпълнител за продажба на лекарствени продукти на военноинвалиди, военнопострадали и ветерани от войните, съгласно Наредба № 1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 от 26 септември 2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните, по приложена спецификация „Приложение№ 1” и „Приложение № 2” към тръжна документация ”.
Услуги

Номер 18 от 09.06.2011 - Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив
Обявление за обществена поръчка
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Районно управление “Социално осигуряване” – гр. Пловдив
Доставки

Номер 17 от 09.06.2011 - Община Якоруда
Обявление за обществена поръчка
Строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с. Юруково, община Якоруда”
Строителство

Номер 16 от 09.06.2011 - Медицински университет - София
Обявление за обществена поръчка
Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет - София, по 12 обособени позиции
Доставки

Номер 15 от 09.06.2011 - Министерство на земеделието и храните
Обявление за поръчка
„Разработване на информационна система за наблюдение и отчитане на дейностите по ОС 4 - ЛИДЕР за целите на наблюдението на ПРСР 2007 - 2013 г.”
Услуги

Номер 14 от 09.06.2011 - Министерство на земеделието и храните
Обявление за поръчка
„Организиране и провеждане на празник на агроекологичните земеделски стопани през месец септември” по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. (ПРСР)”
Услуги

Номер 13 от 09.06.2011 - Министерство на земеделието и храните
Обявление за обществена поръчка
„Избор на координатор за информационната кампания на ПРСР”
Услуги

Номер 12 от 09.06.2011 - Община Видин
Обявление за обществена поръчка
Реконструкция на булевард „Панония” от улица „Цар Александър II” до надлез за Ферибот Видин – Калафат
Строителство

Номер 11 от 09.06.2011 - Военномедицинска академия
Обявление за поръчка
Сключване на рамково споразумение с предмет: “Периодична доставка на медицински консумативи за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по следните обособени позиции: Позиция I – „Общ болничен консуматив”; Позиция II – „Централни венозни катетри”; Позиция III – „Игли и сетове за регионална анестезия”; Позиция IV – „Консумативи за инфузионни помпи”; Позиция V – „Специфичен консуматив за анестезиология и реанимация”; Позиция VI - "Разтвори и консумативи за иригация", съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/.
Доставки

Номер 10 от 09.06.2011 - Община Белица
Обявление за поръчка
Упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на обектите по проект: "Обновяване и развитие на населените места и основни услуги на населението и икономиката в селските райони в община Белица”
Услуги

Номер 9 от 09.06.2011 - "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Видин
Обявление за обществена поръчка от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Доставка на тръби и принадлежности
Доставки


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Други » Обществени поръчки » Актуални обществени поръчки, към 10.06.2011
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020