Saturday, 31.10.2020, 20:33
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » НАЧАЛО » Всичко за всичко от живота » противобой между професиите
противобой между професиите
MuchakovaDate: Wednesday, 29.07.2015, 11:36 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Колизията между юристите, счетоводителите, икономистите и инженерите.
Пиша тази статия, защото напоследък все по-често и по – често се сблъсквам със сляпото петно, което имат някои хора, когато чуят, че някой упражнява адвокатска професия или че е завършил право. Водещо става образованието и придобитата правоспособност, а не останалите му качества, а именно дали е добър
човек, дали изпипва работата си качествено, дали има аналитично и критично мислене и други качества, за които лично аз следя, когато имам намерение да
наема някого, за да ми свърши дадена работа. А когато реша да го наема имам предвид и възможните професионални несъвместимости, които могат да се появят в
екипа ми. За това не се предоверявам и се опитвам да анализирам ситуацията.
Има няколко професии, които никога няма да разговарят на един език помежду си, а именно това са адвокатите, счетоводителите, инженерите и икономистите. Какво прави силно впечатление при всеки един от изброените? Нека да разгледаме адвокатите или изобщо хората, имащи юридическо образование и
работещи по специалността си.  На първо място това са хора, които четат и тълкуват закони. На второ място това са хора, които всеки ден общуват с чиновници и с бюрократи. На трето място това са хора, които СА ДЛЪЖНИ да убедят чиновниците и бюрократите да приложат дадена норма по точно определен начин, ако има възможност за това. Успоредно с това тези хора са своеобразен вид лост. Те са лост между своите клиенти, чийто интереси
защитават, и между държавния апарат, който следва да се задвижи в интерес на частни лица. За да може държавният апарат да бъде задвижен по точно определен начин, адвокатът следва да намери начина и да определи средствата- закони, разпоредби на закони, правилници, наредби, тълкувателни решения, съдебна практика и други. За да може това да се случи, адвокатът следва да подчини казуса на клиента си на точно определена законова разпоредба като да докаже наличието на определени факти. Именно затова, когато един адвокат или юрист решава определен казус на клиент, той чете
закона и за да го приложи в интерес на клиента може да го засипе с наглед купища ненужна и направо излишна бумащина
. Може да му зададе редица наглед безсмислени въпроси, които на пръв поглед нямат нищо общо с решавания проблем и да накара клиента си да извърши многобройни на вид тъпи според клиента действия като например да изпрати покани, да входира писмено обяснение някъде, след като клиента вече се е свързал с въпросния отдел и се е или не се е разбрал с тях по същество и т.н. С две думи пълна загуба на време. О,чакайте, има и още.
Както по-горе казах адвокатите и юристите четат законите и ги тълкуват. За това са винаги и много наясно какви са ви правата и смятат, че е тяхна върховна кауза да ви научат как да се борите за тях и да си ги отстоявате. До тук добре, но нито един адвокат не си задава въпроса дали на вас ви е изгодно да нарушите правата си, ако от това ще извлечете добри дивиденти. Това е така, не защото адвокатът ви е глупав,ами защото от влизането му на студентската скамейка до последния си ден практика, в главите на адвокатите и на юристите непрекъснато им се набива, че отказите от права са недействителни. Т.е.вие не можете да се отказвате от права .... как така ще се отказвате от права.  В опровержение на написаното, всеки опитен бизнесмен знае, че не е проблем да сключи по-дългосрочен договор от предвидения в закона. В крайна сметка при спор в съд тази клауза така или иначе ще е недействителна и няма да се вземе предвид, но неговия контрахент ще е спокоен, че си е подсигурил трайни и устойчиви търговски отношения. Договора ще се сключи по-бързо, отколкото ако се удължи с безсмислени прения по нормативни формалности и сделката ще произведе полезния си ефект по-бързо. А ето това е изгодно и за двете страни. От адвоката си трудно ще чуете подобен съвет. За това моя личен съвет е да не му се предоверявате, а каквото и да ви каже, подлагайте го на критичен анализ и
недейте да се втурвате в другата крайност- да искате закона да е различен. Запомнете едно важно нещо. Вашия адвокат прилага законите, той не ги пише и
съдържанието им не зависи от него J

Втората професия, която е интересна за разглеждане е тази на счетоводителите. Какво е счетоводителят всъщност? Това е човек на първо място със специално икономическо образование. Ключовата дума е специално.Той се е научил да пише дебит и кредит, обработва документите ви за приходи и разходи и по специален начин в цифрова матрица описва всяка една сделка, която вие сключите. Разбира се, прави го със софтуер. Тази цифрова матрица счетоводителят не си я измисля и тя не се появява от нищото. За да може да я приложи и нагоди към вашия бизнес, счетоводителя трябва много добре да познава местните и международните счетоводни стандарти. Успоредно с това счетоводителя изчислява печалбите и загубите на вашия бизнес и определя какви данъци трябва
да платите. Когато види, че правите нещо не съвсем според изискванията на фискалния апарат в страната, следва да ви предупреди. Стигаме до извода, че
вашият счетоводител е и вашият данъчен консултант, който трябва да чете непрекъснат, да осъвременява познанията си по данъчните закони и да ви дава правилни съвети за това кога какво и как може да се направи, така че приходите, разходите и данъците ви да са ок. Успоредно с това в счетоводството
се намира цялата икономическа информация на бизнеса ви. Как да намалите разходите си и да плащате по-малки налози в държавния бюджет може да ви каже
именно счетоводния отдел. В този отдел ще получите много по- детайлна информация дали дадена сделка ви е изгодна или не от гледна точка на това какви
приходи ще получите, какви разходи ще направите, какви данъци ще платите и какво ще остане за вас от всичко това , до колко нашият фискален апарат ще
приеме такава сделка и какво следва да се направи, за да бъде сделката приета без санкции. Често този съвет е свързан отново с безсмислени действия,
подписвания на протоколи, правене на таблици, прилагане на документи, доказващи полезен ефект от сделката и куп други неща, наглед излишни. Имайте предвид, че това се прави, защото пред данъчните инспектори всяка извършена сделка следва да се докаже и за всеки вид сделка се изискват точно определени доказателства. В противен случай пред себе си данъчните инспектори могат да приемат , че сделката не се е състояла. Ако сделката е покупка, те ще увеличат данъчната ви печалба с размера на тази според тях несъстояла се сделка и ще ви я обложат с данък печалба!
За това, когато решите да правите сделка, ви съветвам да я обсъдите не само с адвоката си, но и със счетоводителя си. Единият ще ви посъветва как да се защитите от некоректен контрахент, другият ще ви посъветва как да се защитите пред органите на фискалния апарат. И двете защити са важни.
Ако се спрем на кадри с икономическо образование, те няма да се задълбаят в нито една от споменатите по-горе области. Те ще наблегнат на това, че има потенциална възможност да се сключи определена сделка на определена стойност и това икономически ще се отрази на бизнеса по определен начин. Нито ще обърнат внимание на данъците,  които произтичат от сделката, нито ще обърнат внимание на неустойките, които може да възникнат при неизпълнение. Няма да обърнат внимание на сроковете за изпълнение или на възможността как технически биха се случили нещата и дали изобщо са възможни. Това е така, защото изброените не им влизат нито в специалността, нито в компетентността. И те не са длъжни да го знаят. Не можете да ги държите отговорни за това. Следователно когато ви посъветват да сключите някаква сделка, допитайте се и до адвоката си и до счетоводителя си , т.е. до данъчния си консултант. Те ще ви кажат най – добре от какво да се пазите. Има и още някой, с когото следва да обсъдите проекта, а именно с вашия инженер, ако сделката е за производство.
Вашият инженер е специалистът, който ще ви каже дали е възможно един продукт да се произведе, така че да отговаря на определени характеристики, колко време ще отнеме производството, какво ще включва производствения цикъл, какво ще е необходимо за него и колко би струвало всичко това като първоначална инвестиция. Ще ви даде ценна информация какво може да се обърка, до колко ще е ефективно и т.н. Инженерът ще потърси най-лесния начин нещо да стане работещо. Неговата работа е това , което работи да работи добре и да работи простичко. Този специалист трудно ще приеме решения, които са усложнени  излишно. Неговата логика е практична и математическа. И след като тези добре подготвени специалисти вече работят за вас и трябва да защитават вашите  интереси, нека видим какво се случва, ако работят по даден проект заедно.
Нека се опитаме да си представим как един инженер, който реално трябва да изготви проекта и да свърши работата, би реагирал на опитите на един икономически
директор да се сключи дадена сделка, при къси срокове ( т.е. недостатъчно технологично време за изпълнение и тестване на продукта), завишени изисквания
към определени характеристики на продукта и „невъзможни“ функции, които се предполага, че продуктът следва да изпълнява. Честно казано, ако аз съм на
мястото на инженера, щях да искам да удавя и шефа си, и икономическия директор в капка вода. В допълнение към горното си представете отпускането на
недостатъчен бюджет и липсата на достатъчно ресурси, като работна сила, подходяща материално-техническа база, подходящо материали и др.подобни, което често се случва на практика.  Е тогава вече наистина бих побесняла. Ако към горното ми се обясни, че за всеки направен тест трябва да пиша протоколи и да
карам екипа ми да ги подписва, защото това е за нуждите на счетоводството, към протоколите да описвам всички материали, които са използвани за тестовете и да прилагам всякаква друга документация, което губи ужасно много технологично време и то на фона на всичко останало, вероятно просто бих си подала молбата за напускане. На всичкото отгоре всичко това не може да се обясни простичко, ами по един сложен начин.
Ако юрист, счетоводител или икономист и искате да обясните нещо на инженер, потърсете някой свой познат или приятел, който не е засегнат от ситуацията и го
помолете обективно да ви посъветва 1) как да си структурирате изказа и 2) на какво да наблегнете. Иначе най-вероятно няма да се справите добре със задачата.
Човекът няма да ви разбере и то не защото е глупав. Напротив. Просто вашите знания са научени и структурирани по определена схема и това формира у вас определена логика и изказ. Те са различни от тези на инженера.

Сега да погледнем какво се случва в професионалната сфера на икономиста. Ясно е, че като икономически кадър за него е важна печалбата или иначе казано полезния ефект от сделка. Какво толкова сложно има в това определени дребни характеристики на някакъв продукт да се модифицират, ако това ще удвои
печалбите на компанията? И какво толкова ако в договора има заложена клауза при спор да се приложи примерно Швейцарското право. Ние искаме да правим
бизнес, а не да бягаме от отговорности и да не си изпълняваме договорите .... нали? Е , трудно ще ви е да му обясните на този човек, че изпълнението на тази „лека модификация“ може да отнеме месеци научни разработки, а договора, които той иска да сключи е с много тежки клаузи при неизпълнение. На всичкото отгоре ще задължи компанията да плати прекалено високи данъци, защото в договора примерно пише, че контрахента ще плаща по неизгодна за компанията схема.
В тази ситуация работата на адвоката ви е не по-малко лека. Той следва да се пребори с порива на икономическия директор да подпише този договор, да обори клаузите за неустойка като и кратките срокове и изобщо няма да се сети с какви данъци задължава компанията. В  резултат от всичко това счетоводителя ви ще трябва да „опере“ пешкира от работата на всичките, изброени до тук. Ще трябва да защити сделката пред данъчните инспектори с липсваща документация, която да я доказва, ще трябва да измисли, как да намали данъците на компанията, за да не мрънкат собственика и икономическия директор, че бюджета им се нарушава, ще трябва да обясни на инженера и на юриста, че иска документите да се носят в счетоводния отдел в срок, за да се обработят и накрая, ако схемата не проработи както трябва, да поеме отговорността за провала.
Когато се стигне до спор в съда и счетоводството не е изрядно, именно счетоводните документи, които доказват сделката могат да не бъдат кредитирани като доказателства.
Експертизите на вещите лица се правят и по тях. Ефекта би бил непризнаване на извършената работа и на сумите, които следва да се платят за нея.
В заключение на всичко изписано бих казала следното. Когато подготвяте сделка мислете самостоятелно и критично. Допитайте се до вашите специалисти и всеки
път, когато чуете, че нещо може или не може, не задавайте само въпросът „защо“, ами и какво ще произтече от всичко това. След това се запитайте дали ви е
изгодно и до колко, как ще се отрази на бизнеса ви в един бъдещ период от време – финансово, данъчно, технически.
Ако отговорът ви хареса, действайте. Ако след това у вас се появят съмнения, помислете внимателно дали си струва и ако да- защо ?
Идеалният завършек на тази статия е комичен скеч, който илюстрира сблъсъкът на различни професии в корпоративна среда през призмата на инженера. Когато приемате проект за изпълнение не го забравяйте smile

Приятно гледане!  https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » НАЧАЛО » Всичко за всичко от живота » противобой между професиите
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020