Saturday, 15.08.2020, 16:02
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС
MuchakovaDate: Friday, 19.08.2011, 16:14 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС
Регистрацията се извършва, когато лицето което е длъжно или има право , подава в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация по образец. Заявлението следва да се подаде лично от задълженото лице, като има някои изисквания към лицата. Те следва да бъдат дееспособни физически лица или ЕТ. Ако заявлението се подава от юридическо лице или кооперация, заявлението се подава от представителните органи на ЮЛ. Заявлението може да се подаде от лице с представителна власт , произтичаща от учредителен акт, когато ЮЛ е неперсонифицирано дружество (или осигурителна каса). Други възможности са заявлението да се подаде от акредитиран представител, от друго лице с изрично пълномощно. ФОрмата е нотариална заверка на подписа. Заявленията огат да се подават и по ел. път и да съдържат основанията за регистрация. Към заявлението се прилагат документи, съгласно правилника за прилагане на ЗДДС. По-натам ще напиша статия, в която ще обърна по-детайлно внимание на приложенията към заявлението. В7 дни от постъпването на органа по приходите, компетентния оргнан на нАП проверява основанието за регистрация.Срокът за проверката може да бъде удължен до 30 дневен, в случаите, в които се изисква обезпечение. След като изтекат 7 дни от приключване на проверката, компетентния орган на НАП издава акт, с който , с който извършва регистрацията или мотивира отказа си.

Регистрация по инициатива на органите на НАП
Когато задъженото лице не подаде в срок заявление за регистрация и това се установи от компетентен орган на НАП, последният го регистрира с издаването на акт за регистрация. Тази хипотеза е валидна само в случаите, в които са налице основанията за регистрация. В акта се сочи основанието и датата, на която е възникнало задължението за регистрация.

за дата на регистрацията се счита датата на връчване на акта. Към същата дата лицето следва да изгови опис на активите по смисъл на Закона за счетоводствотои услугите, върху които лицето има право на ползване на данъчен кредит.

Документи , с които се установява егистрацията
Заедно с акта на регистрация се връчва и удостоверението за регистрация.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020