Thursday, 26.11.2020, 12:16
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » Какви данъци и осигуровки внасят земеделците
Какви данъци и осигуровки внасят земеделците
MuchakovaDate: Monday, 06.01.2014, 12:36 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Субсидиите на земеделските производители, които са за периоди преди 1 януари 2010 г.,  не се облагат с подоходен данък 
Физическите лица, които са регистрирани
като земеделски производители, имат право да избират реда за облагането
на доходите от дейността им. В случай, че изберат облагането да е по
реда, предвиден за едноличните търговци, следва да прилагат този ред за
срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Прилагайки този
ред, лицата имат възможност да отчитат реално извършените разходи за
производството на преработени или непреработени продукти от селско
стопанство, с изключение на разходите за производство на декоративна
растителност. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в
срок до 31 декември на предходната година. За 2014 г. срокът да подаване
на декларацията е до 31 декември 2013 г.
Физическите лица, които са регистрирани
като земеделски производители и едновременно с това са регистрирани по
Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), от 01.01.2014 г. също
имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им.
Тези доходи ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа от
стопанска дейност като едноличен търговец, само ако земеделският
производител избере този ред на облагане. Изборът се упражнява с
подаване на декларация, която за 2014 г. се подава в срок до края на
януари 2014 г.
При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски производители физически лица  не могат да ползват правото за
преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа при условията за
преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от Закона за
корпоративното подоходно облагане.  
Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа
Доходите от дейността на физическите
лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители,
включително извършващите дейност като еднолични търговци, за
производство на непреработена растителна и животинска продукция, с
изключение на доходите от производство на декоративна растителност,
изплатени през 2013 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго
подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието,
Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не
се включват в облагаемия доход и не подлежат на облагане с данък, когато
са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в
годишната данъчна декларация за 2013 г.
Необходимо е да се подчертае, че от облагане са освободени само помощите и субсидиите, които са за
периоди преди 1 януари 2010 г., т. е. за периоди, през които не се
облагаха с данък доходите на физическите лица, регистрирани като
земеделски производители, включително едноличните търговци, за
производството на непреработена растителна и животинска продукция.
Указание №20-00-114/18.04.2011 г. относно Прилагането на § 15 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г.
Осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители:
…Регистрираните земеделски производители
и тютюнопроизводители се осигуряват за своя сметка върху месечен
осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на
дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година. Тези, които произвеждат непреработена
растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер
на осигурителния доход за тази дейност. Минималния месечен размер на
осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и
тютюнопроизводители за 2014 г. е 240 лв.
Пример: Задължителни осигурителни вноски при минимален месечен осигурителен доход за 2013 г. – 240 лв.:
за родените преди 1 януари 1960г.:
1. За ДОО:17.80% от 240 лв. = 42.72 лв.или21.30% от 240 лв. = 51.12 лв.2. За здравно осигуряване:8% от 240 лв. = 19.20 лв.   
за родените след 31 декември 1959 г.:
 
1. За ДОО:12,8% от 240 лв. = 30.72 лвили16.30% от 240 лв.  = 39.12 лв.2. За ДЗПО:  5% от 240 лв. = 12.00 лв.3. За здравно осигуряване:8% от 240 лв. = 19.20 лв.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » Какви данъци и осигуровки внасят земеделците
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020