Thursday, 26.11.2020, 11:08
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » Данъчни облекчения
Данъчни облекчения
MuchakovaDate: Friday, 25.04.2014, 16:47 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Три работни дни още за ползване на данъчните облекчения 


С до 65% може да се намали данъчната основа за направени дарения, ако
са изпълнени определени условия. Тъй като доходите на физическите лица в
България се облагат с единна ставка от 10%, това означава, че и
дължимият данък може да бъде намален също с до 65 на сто при дарение.
С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на
Центъра „Фонд за асистирана репродукция” и/или на Центъра „Фонд за
лечение на деца”. Друго данъчно облекчение, което могат да ползват
българските граждани, е за дарение за културата, тоест за създаване,
съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им
на „меценати” по смисъла на Закона за меценатството. С парите, платени
за култура, може да се намали с до 15 %  данъчната основа.
До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения
в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции
за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално
подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и
социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на
специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски
градини, училища, висши училища или академии.
Данъчното облекчение може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни
предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на
специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и
в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен
кръст; на културни институти и читалища. Могат да намалят данъчната си
основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд
"Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Данъчното облекчение
може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на
наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на
обединените нации (УНИЦЕФ).
Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са
направени в полза на идентични лица от ЕС. В тези случаи към годишната
данъчна декларация задължително се прилага и официален легализиран
документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, и неговият
превод на български език, извършен от заклет преводач.
Данъчните облекчения могат да се ползват с подаване на годишната данъчна декларация в срок до 30 април 2014 г.

Материалът е взет от Инфобизнес.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » Данъчни облекчения
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020