Thursday, 26.11.2020, 12:34
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » ДДС- въпроси за покупи и продажби в държави нечленки на ЕС
ДДС- въпроси за покупи и продажби в държави нечленки на ЕС
MuchakovaDate: Wednesday, 28.10.2015, 17:42 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Зададоха ни интересен въпрос, свързан с данък ДДС, относно как да купувате стоки с произход от 3та държава, която не е членка на ЕС и ЕИО и
да ги продавате отново в държава, която не е членка на ЕС и ЕИО, да я
наречем условно 4та държава. Ето нашия отговор. Ако приемем, че вие сте
юридическо лице, регистрирано в България и вписано в търговския
регистър, и сте се регистрирали по закона за ДДС, Вие имате възможност
да извършвате 2 вида сделки : 1) такива, които са облагаеми с ДДС и 2)
такива, които не са облагаеми с ДДС. Сделките, които са облагаеми с ДДС
могат да бъдат с данъчна ставка 20 % , с данъчна ставка 0% или с
различна данъчна ставка ( например в сектор туризъм). За да може една
сделка, свързана с доставка на стоки, да е облагаема, Вие трябва да сте
се регистрирали по закона за ДДС в България и мястото на изпълнение на
сделката трябва да е на територията на Р България. Тези условия следва
да са на лице едновременно. Става ясно, че е изключително важно точно
къде е осъществена доставката на стоките ( съгласно Българския закон по
ДДС) . В Българския закон за ДДС , мястото на изпълнение на доставката е
описано в глава 1, чл. 17 до 24. В чл 17, ал. 2, пише, че мястото на
изпълнение на доставката на стока ( която е изпратена или
транспортирана), е мястото, на което стоката физически се намира в
момента, в който започне транспорта към получателя. В този конкретен
случай транспорта на стоки започва от държава, която не е членка на ЕС (
3та държава) и завършва в държава, която също не е членка на ЕС ( 4та
държава). Когато транспорта на стоката започва извън България , тази
сделка не е облагаема по ДДС, защото е с място на изпълнение  на
доставката извън територията на България. I. Покупката на стокаПо отношение на покупката на стока от 3-тата държава.Много е важен момента, в който правото на собственост преминава от продавача към купувача. Тук има 2 варианта:а) Ако правото на собственост се прехвърли на територията на 3тата държава, купувачът ще има задължение да осъществи износа на стоката.
Когато износът се осъществява от купувача, в качеството му на износител,
той следва да спази всички изисквания на третата държава относно
документите за износ, съгласно местното законодателство на тази 3та
държава ( изготвяне на митническа декларация и приложението на
необходимите документи към нея, плащания на мита , такси и други
подобни).б) Ако продавачът ( доставчикът) осъществи износа, в качеството на износител и чак тогава прехвърли правото на собственост върху стоките на
купувача, тогава задължението да подготви документите за износ и
митническите декларации, заедно с приложенията към тях е задължение на
продавачът ( доставчикът).Съгласно действащото в момента законодателство в България, е задължително да се попълва приемно-предавателен протокол за стоките , в
който да има вписана датата, точното място, от кого е приета стоката, на
кого е предадена стоката , от чие име и за чия сметка и кой следва да е
получателя ( например получател е фирма Х, чрез лицето Георги Георгиев
Георгиев, който е приел стоката от името и за сметка на фирма Х).Не е от значение, дали вашият случай спада към опция а) или към опция б), всички документи, свързани с покупката на стоката и с износът от
3тата държава, заедно с приемно-предавателния протокол, трябва да се
осчетоводят в счетоводството на Българското дружество и да бъдат
включени в дневниците по ДДС за покупките.II. По отношение на продажбата на стока в 4тата държаваТук отново следва да се разгледат 2 възможности, когато българското дружество продаде стоката на купувач в 4тата държава ( която не е членка
на ЕС).а) В първия случай правото на собственост върху стоката се прехвърля към купувача ( клиента) преди стоките да достигнат до територията на
4тата държава. В този случай Вашият клиент ( купувача) ще осъществи внос
в тази 4та държава.б) Правото на собственост върху стоката да се прехвърли върху купувача след като стоката навлезе на територията на 4тата държава. В
този случай вашето дружество ще осъществи вноса в 4тата държава. Ще е
необходимо да се изготви митническа декларация за внос на стока, заедно с
всички необходими документи към нея, документ за платени мита , данъци и
др.Няма значение дали вашият казус попада в хипотеза а) или в хипотеза б), задължително е необходимо изготвянето и подписването на
приемно-предавателен протокол за предаването на стоката, в който да е
вписана датата, точното място, на кого е предадена стоката физически от
името и за сметка на получателя и кой е получателя ( например получателя
е компания У, чрез лицето Петър Петров Петров).Надявам се информацията да Ви е от полза!


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » ДДС- въпроси за покупи и продажби в държави нечленки на ЕС
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020