Thursday, 26.11.2020, 11:53
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » Данъчно облекчение за млади семейства.
Данъчно облекчение за млади семейства.
MuchakovaDate: Friday, 13.11.2015, 10:24 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Данъчно облекчение за млади семейства.
Сумата от годишните данъчни основи се
намалява с направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит
за закупуване на жилище. Договорът за ипотечния кредит трябва да е
сключен от лице, което отговаря едновременно на следните условия:
  • има сключен граждански брак;
  • лицето и/или съпругът/ата му не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
  • ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през годината.
  • Задължително условие за ползване на данъчното облекчение е лицето да представи писмена декларация от
    съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година.

Всички тези обстоятелства и условия се декларират от лицето в Приложение № 10, което е неразделна част от годишната данъчна декларация.
Облекчението може да се ползва от местни
физически лица, както и от чуждестранни физически лица, установени за
данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава –
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за
направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от
главницата по ипотечен кредит.
Данъчното облекчение се ползва само с
подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ,
издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените
през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на
ипотечния кредит за закупуване на жилище. 
Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата
За 2014 г. физическите лица могат да
ползват данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна
заплата, когато едновременно са налице следните условия:
1. през течение на годината са получили само доходи от трудови правоотношения; и
2. придобитите през годината доходи от
трудови правоотношения не превишават 12 месечни минимални работни
заплати за 2014 г., т.е. 4080 лв.
За целите на второто условие, при
определяне размера на дохода не се включва допълнителното месечно
трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за
съответната година.
Размерът на данъчното облекчение е равен
на дължимия данък за доходите от трудови правоотношения, с изключение
на данъка дължим за допълнителното месечно трудово възнаграждение за
придобит трудов стаж и професионален опит, придобито през течение на
годината.
Обстоятелствата и условията за прилагане
на данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна
заплата се декларират от лицето в специалния образец на годишната
данъчна декларация по чл. 50 (образец 2001 б).


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » Данъчно облекчение за млади семейства.
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020