Saturday, 31.10.2020, 21:20
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, lamski  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, АВАЛ, ПРЕДЯВЯВАНЕ
ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, АВАЛ, ПРЕДЯВЯВАНЕ
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:45 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Без протест и разноски
Дата на издаване: 01.02.2010 (примерно)
Място на издаване: гр. София, р-н Някой си, Кв. Който и да е, ет. Х, ап. У.
Подписаният (ако е физическо лице-трите имена, ЕГН, номер на лична карта, издадена на , от, адрес по л.к.)
Име на фирма: ……………..,ЕИК: ........
Със седалище и адрес на управление………………
Вписано в търговския регистър /на дата ……………………… от окръжен (градски) съд или от Агенция по Вписванията към Министерство на правосъдието, представлявано от своя управител (трите имена)………………………, С ЕГН ……………,, с л.к. номер, ……………..издадена на,…….., от МВР ………, като Издател на този запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължаваме срещу предявяване на записът на заповед на дата (ден, месец, година) ……………….......г. да платя на поемателя Еди кой си, (ако е физическо лице-трите имена, ЕГН, номер на лична карта, издадена на , от, адрес по л.к.), с ЕИК: ......,седалище и адрес на управление………………….., вписано в търговския регистър /на ………………………окръжен (градски) съд / на Агенция по Вписванията към Министерство на правосъдието,представляван от своя управител Някой си с ЕГН. л.к. номер, издаедена на... от ..., с адрес .... или на негова заповед сумата от …………………..словом ……………………..лева. записът на заповед е без протест при неплащане.

Дата на издаване на запис на заповед: ……………………………………………г.
Място на издаване на запис на заповед: ………………………………………..
Място на плащане на запис на заповед: ……………………………………….

Подпис на издателя: …………………………………………
/име на издателя/

АВАЛ

Подписаният ………………….от град/с. …………………….. ЕГН, ……….., с л.к. номер…………., издадена от МВР…………………, на …………………………г., гарантирам като поръчител изплащането на този запис на заповед.

Подпис: ……………………..
/име на подписаният/

ПРЕДЯВЯВАНЕ

Подписаният …………………………………….,ЕГН……………..,с л.к. номер ……………………, издадена от ………………………гр. ………………….на ……………….. в качеството им на издател , заявявам, че днес, на ……………………………………….г. ми беше предявен за плащане този запис на заповед.

За издателя: ………………
/……………../

Допълнителни бележки по бланките:

Записът на заповед не е договор и не е същинско обезпечение. В последните години е честа практика да се издава запис на заповед, когато се поема задължение за заплащане на парична сума в по-късен момент. За това считам за полезно включването на тази бланка като образец.
Основното предимство на записът на заповед е, че чрез него може да се спести воденето на съдебно дело за съответната сума. Съгласно ГПК, записът на заповед е извънсъдебно изпълнително основание.Въз основа на него кредиторът може направо да се снабди със заповед за изпълнение и да предприеме чрез съдебен изпълнител принудителни действия за събиране на вземането си от длъжника (издателя на записа на заповед).

Трябва да се има предвид, че записът на заповед е формален акт. Той трябва да е в писмена форма и да съдържа всички посочени в закона реквизити, а именно (ТЗ):
- наименованието „запис на заповед”
- безусловно обещание да се плати определена парична сума;
- падеж,
-място на плащане,
-името на лицето на което или на заповедта на което трябва да се плати,
-дата и място на издаването,
-подпис на издателя.

Неспазването на тези изисквания прави записът на заповед недействителен.

Трябва да се посочат данните на издателя на записа на заповед и на лицето, което го представлява (в случая бланката е ориентирана така че и издателя и кредитора са юридически лица, няма пречка да бъдат и физически лица, стига да е спазено условието да няма липсващи реквизити).

Падежът е датата на която трябва да се изплати записа на заповед. Той може да се определи и по различен начин от дадения в примерната бланка: на предявяване или като определен срок след предявяване. Клаузата „без протест” или „без разноски” освобождава лицето, на което е издаден запис на заповед от необходимостта да извърши протест пред нотариус, ако издателят не плати сумата по записа.
Авалът е поръчителство по запис на заповед. Лицето, което авалира, гарантира плащането от издателя. Препоръчително е, когато записът на заповед се издава примерно от ООД, той да се авалира от Управителя или от съдружниците. Така освен отговорността на дружеството, се ангажира и личната отговорност на съответното физическо лице. Не е задължително записът на заповед да се авалира.
Текстът относно предявяването не е задължителен, но чрез него се доказва, че записът на заповед е бил предявен на издателя. Посочва се наименованието на издателя и качеството на лицето , което се подписва- управител, изпълнителен директор и др.


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
MuchakovaDate: Friday, 18.11.2011, 14:24 | Message # 2
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Повече за запис на заповед, менителнични ефекти и джиро можете да прочетете пак в този форум, категория право- > разни -> запис на заповед

Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Обмен на бланки на документи » ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, АВАЛ, ПРЕДЯВЯВАНЕ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020